Borgernes by

Hvordan kan borgerne være med til at sikre en positiv udvikling i Danmarks byer? Kommunernes rolle i borgerinvolvering er afgørende for gode processer, der tilgodeser de forskellige aktørers behov og ønsker. Dansk Arkitektur Center sætter fokus på, hvordan rammerne for borgerinvolvering kan forbedres til fordel for borgere, planlæggere og bygherrer.

Læs publikationen 'Borgernes by' her:

>> Hent publikationen 'Borgernes by' som pdf


I efteråret 2014 gennemførtes forskellige aktiviteter, der sætter fokus på innovation i borgerinvolvering. Aktiviteterne skulle give input til, hvordan civilsamfundets involvering kan sættes i spil for at opnå langsigtet og vedvarende bymæssig forandring.

Tre workshops 

Dansk Arkitektur Center gennemførte tre workshops, der skulle give input til, hvordan rammerne for borgerinvolvering kan forbedres, samt hvordan plankulturen kan styrkes rundt i kommunerne.

Workshop 1: Udfordringer med borgerinvolvering i praksis (28. august)

>> Læs mere om workshoppen

Workshop 2: Rammerne for den gode proces (30. oktober)

>> Læs mere om workshoppen

Workshop 3: Proaktiv plankultur - hvilke redskaber og kompetencer skal der til? (25. november)

>> Læs mere om workshoppen

>> Læs artikel og se video om 'Borgernes by'

Projekterne er gennemført med støtte fra Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania.

17. november 2014 / Af mae@dac.dk

Sidst opdateret d. 21. juli 2016

}