Arkitekturpolitiske erfaringer 2015

Arkitekturpolitiske erfaringer - Et demonstrationskatalog om kommunal arkitekturpolitik og grøn omstilling

illustration-demo4.jpg

Baggrunden for kataloget er regeringens arkitekturpolitik 'Mennesker i centrum' fra 2014, som indeholder 60 initiativer til fremme af arkitekturpolitik. Et af dem - dette katalog - kobler grøn omstilling til arkitekturpolitik med det formål at diskutere, hvordan langsigtede og helhedstænkte arkitekturpolitikker kan være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

"Vi kan blive endnu bedre til at inddrage borgerne direkte i byens udviklingsproces"
Stephen Willacy, stadsarkitekt

Arkitekturpolitik og grøn omstilling

Hvordan kan kommunale arkitekturpolitikker være med til at forme morgendagens samfund samt sætte grøn omstilling på dagsordenen. Og hvordan kan kommunale arkitekturpolitikker understøtte langsigtede løsninger, der rækker ud over kortsigtede politiske valgløfter? Disse spørgsmål forsøges besvaret i dette katalog om arkitekturpolitiske erfaringer.

Formålet er at inspirere kommunerne til, hvordan de kan udarbejde kvalificerede arkitekturpolitikker samt gøre dem mere langsigtede, helhedsorientrede og grønnere. Den primære målgruppe er kommunalt ansatte, som arbejder med arkitektur og byudvikling til dagligt. Målet er, at erfaringskataloget er direkte anvendeligt som inspiration for alle landets kommuner.

Erfaringskataloget forsøger at synliggøre, hvordan langsigtet grøn omstilling og arkitekturpolitik kan kobles værdifuldt sammen. Afsættet for dette er dels det grønne omstillingsprojekt DK2050, dels regeringens nye arkitekturpolitik 'Mennesker i centrum', som udkom i februar 2014.

>> Hent erfaringskataloget som PDF

>> Læs mere om DK2050

Det finder du i kataloget

Kataloget er bygget op i tre kapitler for at gøre det nemt og overskueligt at navigere i:

Kapitel 1:

Første kapitel indleder og sætter den tematiske ramme; her kan du blandt andet læse om koblingen mellem arkitekturpolitik og grøn omstilling, samt hvad der formelt konstituerer en arkitekturpolitik.

Kapitel 2:

Andet kapitel indeholder interviews med otte danske kommuner, som deler deres erfaringer med udvikling, implementering og anvendelse af en kommunal arkitekturpolitik. Kommunerne er;

  • Aarhus
  • Aalborg
  • Sønderborg
  • Middelfart
  • Odense
  • Kalundborg
  • København
  • Høje-Taastrup

Kapitel 3:

Tredje kapitel indeholder to perspektiverende artikler, henholdsvis en artikel med Arkitektforeningens formand Natalie Mossin samt en reportage fra Folkemødet på Bornholm. I dette kapitel finder du også en opsamling af læringspunkterne fra de otte interviews i kapitel 2.    

26. marts 2015 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 7. april 2015

}