Bæredygtige Byer™

Akureyri: Fra Affald til Resource

Al el og varme i byen Akureyri stammer fra vedvarende CO2-fri energikilder. "Fra Affald til Resource" omhandler klassificering af organisk affald og effektiv kompostering ved hjælp af et centralt komposteringsanlæg, det største af sin art i Europa.

2011_10_18_Akureyri_01_0

Projektet "Fra Affald til Resource" har til formål at ændre behandlingen af organisk affald og maksimere energi-og miljørelaterede initativter i Akureyri. Målet er at minimere udledningen af drivhusgasser fra organisk affald, og samtidig producere et miljøvenligt brændstof: gas fra gamle lossepladser eller biodiesel fra fedt. Det nye anlæg skaber også nye arbejdspladser inden for sortering og kompostering. Dette styrker den lokale økonomi ved at spare udgifter ved køb af brændstof og kunstgødning. Akureyri Kommune blev nomineret som finalist til Nordisk Energikommune 2011 med projektet 'Fra affald til Resource'

>> Læs mere om projektet

Sidst opdateret d. 16. december 2014

Kommentarer