Bæredygtige Byer™

Belfast: Ændret borgeradfærd skaber ren by

Belfasts bystyre har siden 2004 gjort en stor indsats for at gøre byen renere. Borgere smed i stigende grad skødesløst affald på offentlige arealer. Bystyret lancerede derfor en kampagne for at ændre borgernes adfærd efter pisk og gulerod princippet. Kampagnen bestod dels af oplysning, dels af bøder. Denne case fokuserer på, hvordan kampagner kan ændre folks adfærd i forhold til at smide skrald på offentlige steder.

beware_the_litter_wardens_jul_18_2007_thetejon_flickr_MK_B
Pas på affaldsvagterne, 18. juli 2008, Af thejeton, Flickr, Creative Commons

Belfast bystyre, Nordirland, lancerede i 2004 en kampagne for renhold af byen. Målet var at forbedre borgernes adfærd, så de i højere grad tog medansvar for at holde byen ren. Der blev både sat fokus på konsekvenserne af en beskidt by og at det er strafbart at smide skrald på offentlige steder. Forud for kampagnen, forelå en undersøgelse af borgernes bevæggrunde for manglende renhold af byen. Den viste at 60 % af de adspurgte borgere indrømmede, at de smed skrald på offentlige steder fordi de var ligeglade, dovne, og der ikke var nogen konsekvenser af at smide sit affald rundt omkring. Undersøgelsen viste også, at den hyppigste form for affald var cigaretskod, papir og frugt.

Oplysningskampagner blev vist på TV, på plakatsøljer i gadebilledet, på busser og på skoler, hos kommunale institutioner, virksomheder og på offentlige arealer. Et utal af initiativer for særlige målgrupper såsom virksomheder, lokalsamfund, unge og skoler blev også iværksat.

Da børn er en af de grupper i Belfast, der smider mest affald i det offentlige rum, har kommunen lavet flere tiltag for at bevidstgøre og oplyse dem om affaldsproblemerne. De laver skræddersyet undervisning til skolerne samt sommerferieworkshops med drama og kunsthåndværk. Desuden er der udviklet et computerspil samt undervisningsmateriale om en miljøsuperhelt "Captain Cleanup", som kæmper for et renere Belfast.

Affald på Moorefield road, 25. december 2007, Af Alan Stanton, Flickr, Creative Commons

Kommunen har også lavet en særlig indsats overfor virksomheder med fokus på netop deres ansvar for rengøring af arealer foran deres virksomheder og forretninger. Fastfood-steder blev bedt om at minimere deres emballageforbrug samt tage ansvar for at bevidstgøre deres kunder. Simple ting som at spørge kunderne, om de virkelig har behov for at få pakket det hele ind, og at sætte skraldespande foran forretningen gør en stor forskel for mængden af affald på gaderne.

Minimering af cigaretskod på gaden var et andet fokusområde. Mere end 50.000 skod bliver fejet væk fra Belfasts gader hver uge. Mange af dem ligger udenfor forretninger, som er blevet påvirket af rygeloven, der blev iværksat i april 2007. Virksomhederne blev bedt om at finde nye strategier til at undgå cigaretskod på gaden. Som et særligt initiativ forsyner kommunen rygere med et etui i lommestørrelse, hvor cigaretskod kan gemmes indtil rygeren finder en skraldespand at smide dem i.

Belfast har en tradition for massiv håndhævelse af lovovertrædelser i forhold til affald og ulovlig udsmidning af affald. Under affaldsloven fra 1994 (som gælder for hele Nordirland) blev det at smide affald en kriminel handling. Bødesystemet er gennemført over hele byen og skilte advarer om, at der er affaldsvagter på gaden, der sørger for at loven overholdes. Vagterne er meget synlige i bybilledet. Hvis en borger bliver taget i at smide skrald på gaden, får denne en bøde på 50 £.


"Du ville ikke smide affald i dit eget hjem, så hvorfor gøre det i din egen by?"


Initiativerne for at holde Belfast ren forsætter selv efter kommunens primære kampagner er afsluttede. Et eksempel er initiativet 'Big Spring Clean' arrangeret af Belfast Telegraphs i samarbejde med Tidy Northern Ireland og DOE Rethink Waste med det formål at gøre befolkningen opmærksom på deres affald. I foråret 2012 afholdtes 'Big Spring Clean' i april, hvor det lykkes at få 25.000 borgere til at indsamle affald i deres lokalområde.


Læs også:
>> Tipton: Tænk før du smider væk
>> Zürich: Züri-Sack - populær politik for affaldsposer
>> Frankston: Kompost giver grønnere byer
>> København: Fra affald til el og varme

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer