Bæredygtige Byer™

Frankston: Kompost giver grønnere byer

Projekter som ‘Halver dit affald’ i Frankston, Australien, giver ikke alene brugbar gødning til private haver. Det hjælper også med at reducere mængden af affald i byerne og skabe mere bæredygtige samfund. Engagementet i det grønne affaldsprojekt har desuden medført et lokalt sammenhold og nye fælles mål for fremtiden.

HalveGarbageWaste_compost_Tfarve
Organisk affald, venligst udlånt af Frankston City Council

En gruppe borgere i Frankston har vist resten af byen, at kompostering ikke bare giver god gødning til haven, men også sparer på ressourcer til afhentning og deponering af affald og derfor er med til at skabe langtidssikrede løsninger i fremtidens byer. Borgerne var i 2006-07 en del af et 12 måneders pilotprojekt 'Halvér dit affald' ('Halve Garbage Waste Program'), hvor byens indbyggere kunne opnå en økonomisk gevinst for at halvere mængden af deres køkkenaffald. I alt 1000 borgere deltog i projektet.

Projektet startede med 200 deltagende husholdninger, der i gennemsnit producerede 5 kg affald om ugen. Efter 3 måneder med en kompostkasse og ormefarm havde de næsten halveret mængden af affald til 2,95 kg om ugen. Fra én ugentlig afhentning af affald kan man nu nøjes med afhentning hver fjortende dag. De i alt 1000 deltagere fik valget mellem en gratis kompostspand og en billig ormefarm. Det viste sig, at ormefarmene var så populære, at salget af dem endte med at give projektet et lille overskud. Ved projektets afslutning modtog deltagerne $20 AUD (knap 100 kr.) for at deltage i en undersøgelse til forbedring af projektet samt for påskønnelse af deres engagement.

Projekt workshop, venligst udlånt af Frankston City Council

Udover halvering af det almindelige køkken- og husholdningsaffald, har Frankston Kommune indført en indsamling af såkaldt E-affald. Denne ordning sørger for, at kasserede elektriske apparater som computere og andet bliver afhentet og deres dele genbrugt. Initiativerne på affaldsområdet har betydet markante forbedringer i Kommunens allerede pæne genbrugsstatistikker. I 2005-2006 blev 115.807 tons affald genbrugt og 7.953 tons grønt affald blev omdannet til barkflis.

'Halver dit affald' er en del af det mere omfattende program 'Grønne Hjem' (GreenHomes), der blandt andet har iværksat en ordning kaldet LIEP (Local Industry Efficiency Program) til effektivisering af energi, vand og affald for 50 mindre virksomheder i byen. Forbedringerne medførte besparelser svarende til $59.000 AUD (ca. 271.400 kr.), herunder reduktion af det årlige ressourceforbrug på 2.915.000 liter vand, 540 m3 affald og energibesparelser svarende til 34,9 tons CO2 udledning.

Pilotprojektet kører fortsat med omkring 1000 deltagere, heraf er over 900 oprindelige deltagere, og flere står på venteliste for at være med.  Deltagerne modtager stadig $20 AUD i rabat  på deres årlige affaldsregning. Desuden har byen formuleret en række bæredygtige mål for fremtiden i visionen 'Frankston 2025'. Visionen er blevet til over en længere periode i et vidtrækkende samarbejde mellem kommune og borgere. Ca. 1500 mennesker har været involveret. Målsætningerne omfatter blandt andet, at alle biler og offentlige transportmidler skal køre på vedvarende energi og at byens affaldsmængde skal minimeres.

"Vi tror på, at projekter som 'Halver dit affald' ikke bare hjælper miljøet, men også opbygger stærkere, sundere lokalsamfund ved at få folk til at arbejde sammen om et fælles mål." Borgmester Vicky McClelland

 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer