Bæredygtige Byer™

Nairobi: Kompost skaber indtægter til vedligeholdelse af bypark

Manglende toiletfaciliteter og affald, der ligger og flyder i det offentlige rum, er realiteten mange steder verden over. At lave parker, der på en gang leverer toilet- og kompostfaciliteter er slumkvarteret Kibera's (Nairobi, Kenya) svar på denne udfordring. Borgerne bruger det nedbrydelige affald til at producere kompost, som de sælger lokalt og skaber dermed indtægter til at vedligeholde park og toiletfaciliteter.

Kibera_shanty_town_7_June_2007_By_genvessel_MK_B
Kibera shanty town, 7. juni 2007, Af genvessel, Flickr, Creative Commons

I slumområdet Kibera i Kenyas hovedstad Nairobi løser de, de enorme affaldsproblemer ved at etablere en helt ny form for offentlige rum, som kan kaldes 'produktive parker'. I Kibera kaster man normalt blot skrald i floden. Når floden flyder over sine breder i regntiden spredes skraldet. Der er kun 1 toilet pr. 500 indbyggere hvorfor de fleste forretter deres nødtørft i plastikposer, som de bagefter smider i floden eller ud på de omgivende veje - til stor sundhedsskade. Der bor omkring 700.000 til 1 million mennesker i Kibera. Området er på 2550km², hvilket svarer til ca. 2/3 af arealet af New Yorks Central Park.

De produktive parker består af tre dele: En offentlig park med legeplads, en landbrugszone hvor der kan dyrkes vandhyacinter og et tredje område med et indhegnet kompostanlæg og en samling toiletter. Der bliver genereret indtægter på vandhyacinter og kompostproduktion, solgt på det lokale marked. 80 % af det affald, der produceres i Kibera, er muligt at kompostere. Indtægterne bliver brugt til at betale lokale beboere for at holde parken og toiletterne i fin stand.

 Børn i Kiberas slum, i Nairobi. 29. juli 2007, Af hris1Johnson, Flickr, Creative Commons


Ideen med at opføre produktive parker blev skabt i sommeren 2006, hvor landskabsarkitektur og byplanlægningsstuderende fra Harvard Design School mødtes med studerende fra Jomo Kenyatta universitet for landbrug og teknologi (JKUAT) og Nairobi Universitet. Sammen med lokale borgere i Kibera iværksatte de en undersøgelse af behov og fysiske forhold i Kibera. På baggrund af undersøgelsens resultater gik de i gang med realiseringen af produktive parker i juli 2007 med lokale borgere til at udføre noget af anlægsarbejdet.

Parkerne er planlagt til at servicere ca. 250 af de omkringliggende naboer. Det giver parkerne en størrelse som lille nok til at fremme lokalt engagement og stor nok til at kunne blive produktiv. Parkerne koster 10.000 USD at bygge. I marts 2010 var den første produktive park - Kibera Public Space Project 01 (KPSP 01) - færdig og i august 2011 blev endnu et projekt - KPSP 02, kun 15 minutters gang oppe af floden fra det første projekt også færdiggjort. En ny park KPSP 03 blev påbegyndt i efteråret 2011 og det er planlagt at konstruere flere i fremtiden. Lokale borgere ansættes til at udføre noget af anlægsarbejdet.

"Existing models usually solve one problem but exacerbate another" according to Odbert. "They may put in a bank of toilets or a public park, but when the toilets fill up and the park needs maintenance, there are no funds to address these conditions" (Gendall 2008:68).    

Læs også:
>> Johannesborg: Økologiske nyttehaver for alle
>> Jamshedpur: Regnvandsopsamling forebygger vandmangel
>> Dar Es Salaam: Urbant landbrug brødføder byens fattige
>> New York: Urbant fiskeopdræt

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer