Bæredygtige Byer™

Adelaide: En bæredygtig oase i byen

I gåafstand fra det centrale marked i Adelaide, Australien, har arkitekten Paul Downton sammen med engagerede borgere skabt den lille bydel Christie Walk. Projektet forholder sig både til beboernes individuelle livsstil, til miljøet og til den urbane kontekst, det befinder sig i. Husene er bygget med miljøvenlige og varmeeffektive materialer, og skaber samtidig et dejligt og grønt rum midt i byen.

townhouses_northsidetop
Byhus, foto venligst udlånt af Urban Ecology Australia.

Bydelen Christie Walk i udkanten af Adelaide er skabt som et demonstrationsprojekt, der viser, at det kan lade sig gøre at skabe en bydel med fokus på bæredygtighed i alle henseender. Christie Walk ligger klemt inde mellem eksisterende urbant byggeri på et 2000 kvadratmeter tæt bebygget stort område. Andelsforeningen tæller 27 boliger, der indbefatter et byhus, et lejlighedskompleks, og et antal halmhuse. Husene, der ikke er højere end 3 etager, er privatejede med fælles udendørs arealer. Beboerne har selv været med til at designe husene efter deres individuelle behov. Fælles for husene er, at de i design og materialevalg har integreret en række miljømæssige hensyn.

Husenes yder- og indervægge er lavet af luftholdigt beton. Den høje massefylde i beton gør, at den har en høj varmekapacitet, og derfor nemt og effektivt absorberer og akkumulerer solens varme i løbet af dagen. Om natten, når temperaturen falder, afgiver betonen langsomt den lagrede varme. På den måde mindskes temperaturudsving og energiforbrug i boligen. Den benyttede beton i Christie Walk er lavet med maksimalt indhold af flyveaske, der er et restprodukt fra kraftværker. Ved at genanvende flyveasken reduceres behovet for produktion af ny beton, der udleder store mængder CO2. I halmhytterne er væggene lavet af halm, hvor pudslaget akkumulerer solen varme, og halmen holder på varmen. Alle gulve i boligerne er støbt beton, der ligeledes har høj varmekapacitet, og på den måde udnytter boligerne effektivt den passive solvarme.

Atrium, foto venligst udlånt af Urban Ecology Australia

Vegetationen i området er en integreret del af de miljøvenlige huse i Christie Walk. Øverst på lejlighedsblokkens tag er der anlagt en taghave og køkkenhave, der dels fungerer som et fælles udendørs areal for beboerne, dels opsamler regnvand og desuden fungerer som isolering for den øverste lejlighed, så den ikke bliver for varm. På balkonerne på 2. og 3. etage er der vinranker, der om sommeren skygger for solen, og om vinteren, når de taber bladene, lader solen trænge ind i huset. Regnvand bliver opsamlet i to 20.000 liters tanke under jorden. Vandet føres ind i flere af boligerne og bliver brugt til toiletskyld og til havevanding.

Indendørs er der så vidt muligt brugt materialer, der ikke afgiver formaldehyd. Gulvene er i de fleste huse belagt med det miljøvenlige materiale linoleum. Andre steder er gulvene belagt med klinker eller bambus. Der er brugt så lidt PVC som muligt, og det tømmer der er brugt, er plantagedyrkede grantræer. Alle vinduesrammer og døre er lavet af genbrugstræ, og vinduerne har termoruder.

Udluftningen i husene er styret af naturlige luftstrømme. Frisk luft, der er afkølet af den nærliggende vegetation, strømmer ind i bygningerne gennem lavt placerede vinduer. Når den kølige luft kommer ind, presses den 'gamle' varme luft op og ud gennem vinduer øverst i boligen. Det giver en naturlig ventilation og et godt indeklima, der gør airconditions overflødige. Nogle huse har dog ventilationsfaner i loftet, for at få luften til at cirkulere.

Normalt er huse i Australien bygget til at kunne holde i 25 år. Husene i Christie Walk er bygget til at kunne holde i mindst 100 år.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer