Bæredygtige Byer™

Bornholm: forrest med bæredygtigt byggeri og energirenovering

På Bornholm har man en vision om en ø, der er baseret på 100 % bæredygtig og vedvarende energi. Igennem ’Bright Green Island 2014’ projektet satser øen derfor bl.a. på omfattende energieffektiviseringer af byggeriet, for at sikre at Bornholm når sine mål. Øens byggeri skal fremover bygges og renoveres så det er energibesparende og bæredygtigt. Og øens beboere og håndværkere er allerede godt i gang. Der afholdes flere gange om året grønne kurser for håndværkere fra hele landet, ligesom flere demonstrationshuse med succes skyder op på klippeøen.

Mikkel_pa_taget-fotograf_Berit_HvassumTOP
Mikkel, der ejer demonstrationshuset i Kirkestræde, er i fuld gang med at energirenovere. Foto venligst udlånt af fotograf Berit Hvassum.

40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Der er derfor meget store potentialer for energibesparelser og CO2-reduktion ved at bygge energirigtigt og -besparende byggeri. Særlig ved ombygning og renovering, der udgør 98 % af byggeaktiviteten, har energibesparelserne stor effekt på det samlede forbrug. Og det ønsker projekterne omkring Grønt Byggeri på Bornholm at udnytte ved at sikre, at eksisterende byggeri energirenoveres og nybyggeri har høje målsætninger for energieffektivitet.

Når øen skal omstille sig til grøn vækst og -energi, skaber det behov for håndværkere, der har særlig viden om energirenovering og bæredygtigt byggeri. Og det er ifølge projektet afgørende at håndværkerne bliver klædt på til opgaven, da det er dem, der har den primære kontakt, når en husejer vælger at bygge om eller renovere. Øen har derfor indtil videre haft 50 håndværkere på Danmarks hidtil grundigste efteruddannelse indenfor Grønt Byggeri. Og de første 32 kursister har allerede opnået titlen som 'Grøn Håndværker'.

Det har da også vist sig, at der er stor tilslutning til projektet i branchen, og i dag markedsfører flere lokale håndværkere sig på, at deres ansatte har gennemgået uddannelsen til Grøn Håndværker. En rundspørge viser bl.a. at øens håndværksmestre synes det giver god mening at bidrage til at reducere CO2-udledningen sideløbende med at de sikrer sig markedsandele indenfor energibesparende og bæredygtigt byggeri.

Grønne Håndværkere på kursus. Foto venligst udlånt af Business Center Bornholm.

I den praktiske del af uddannelsen til Grøn Håndværker anvendes bl.a. et ældre byhus i Nexø, der fungerer som demonstrationsprojekt for energirigtig renovering, hvor kursisterne kan se teorierne afprøvet i praksis. Huset er et ud af en række demonstrationsbyggerier på øen, der benytter nye metoder, bæredygtige materialer og sætter sig ambitiøse mål omkring energibesparelser. Fællesnævneren for demonstrationsbyggerierne er, at de er så ambitiøse i materialevalg og energikrav at de har demonstrationsværdi.

Det er visionen at demonstrationsbyggerierne og den grønne håndværkeruddannelse bl.a. skal skabe kompetenceudvikling i branchen, men også øge efterspørgslen efter energibesparende og bæredygtige løsninger og skabe interesse for Bornholm som et sted der går forrest med grønt byggeri. Det er bornholmernes ønske at initiativerne under Bright Green Island omkring Grønt Byggeri bringer drømmen om en ø, der er baseret på 100% bæredygtig og vedvarende energi tættere på virkeligheden.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer