Bæredygtige Byer™

Hørsholm: Danmarks mest klimavenlige børnehave

Danmarks mest klimavenlige børnehave, Solhuset i Hørsholm, stod færdigt i 2011. Bygningen, der består af sunde miljørigtige materialer, har stort fokus på brugen af dagslys og frisk luft til at skabe bedre rum og omgivelser for børn og voksne. Solhuset er et ’Active House’, hvilket betyder, at huset producerer mere energi, end det bruger. VKR Holding står bag portalen Active House, der præsenterer en vision for en holistisk og bæredygtig tilgang til byggeri.

AC_TOP
Børn ser på model af Solhuset, foto venligst udlånt af Hørsholm kommune

Active House er en webbaseret platform for videndeling om bæredygtigt byggeri. Visionen er at sætte en helhedsorienteret ramme for, hvordan arkitekter i fremtiden kan designe og renovere bygninger, så de bidrager positivt til menneskers sundhed og velbefindende ved at fokusere på inde- og udemiljø samt vedvarende energi. Med fokus på dagslys og frisk luft ønsker Active House at fremme et bedre miljø såvel kulturelt, arkitektonisk som miljømæssigt.  

Ifølge Active House skal fremtidens bygninger åbnes op, så de gør brug af dagslys og passiv varme. Herved skabes der et sundere indeklima for de mennesker, der bor eller har deres daglige gang i bygningerne. Og det uden at påvirke klimaet negativt. Active House principper kan benyttes både i nybyggeri og ved renoveringer af boliger, kontorer eller offentlige bygninger. Målet er at opfordre arkitekter og bygherrer til at tænke bæredygtighed ind i bygningsdesign og være med til at styrke samarbejdet om energirigtige løsninger i byggeprojekter, produktudvikling og forskningsinitiativer. 

Rendering af Solhuset, venligst udlånt af CCO arkitekter 
I Hørsholm Kommune blev klimabørnehaven Solhuset færdigt i februar 2011. Institutionen er tegnet og bygget efter CCO arkitekters tolkning af Active Houses vision om at give mere, end det tager. Dagslys spiller en stor rolle i bygningen. Dels for den atmosfære det skaber i de forskellige rum, dels for den passive oplysning og opvarmning af rummene. Husets tag er kernen i bygningens energidesign, hvor solceller er placeret, så de får det optimale antal soltimer både sommer og vinter. Selve bygningen er konstrueret med få og enkle, men store konstruktioner i form af betongulve og -vægge. Betonen giver en stor termisk masse, der kan oplagre store mængder passiv varme fra solvarmere på taget.  

Via en vejrstation på taget og sensorer i alle rum sørger husets intelligente styringssystem for at afskærme for varmen, ventilere med frisk luft og slukke for lyset, så energiforbrug og gennemstrømning af dagslys og frisk luft tilpasses efter behov og vejr. Vinduerne har indbygget solafskærmning med natlukning, hvilket forhindrer overophedning om dagen og isolerer mod kulde om natten. Dette giver en stabil indetemperatur, der reducerer varmebehovet og forhindrer overophedning i sommerperioden. Når solvarmeanlæg, passiv opvarmning, optimale dagslysforhold, solfangere, solceller og varmepumpen medregnes, bliver huset helt selvforsynende med energi til både varme, el, ventilation og belysning. Solhuset er derved Danmarks første børnehave med en overproduktion af energi.  

Energiproduktion i Solhuset 

Med en strategisk placering på de sydvendte tagflader vil 50 m2 solfangere høste energien direkte fra solen og omdanne den til varme og varmt vand, mens 250 m2 solceller omdanner solenergien til elektricitet. Institutionen producerer 8 kilowatttimer pr. m2 pr. år, hvilket overstiger det beregnede forbrug. Den overskydende energiproduktion betyder, at institutionen på cirka 40 år vil have tilbagebetalt den CO2, som husets materialer og opførelsen har "kostet" klimaet. Solhuset er dermed beregnet til at være CO2-neutralt igennem hele sin levetid.

Evaluering af Active House

Active House bygninger bliver evalueret ved at se på forholdet mellem energiforbrug, sundt indeklima og indvirkning på miljøet. Der laves kvantitative og kvalitative målinger af energiforbrug, varme, varmt vand, elforbrug.
Der laves løbende interviews med de familier, der bor i de 8 forsøgshuse. Det undersøges blandt andet, hvor godt beboerne trives i husene. Active House har p.t. en PhD-studerende, der er ved at udarbejde en metode til at vurdere den holistiske tilgang, som aktivhuse er bygget efter.  

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer