Bæredygtige Byer™

København: Fra gassilo til videncenter

Den nedlagte Valby Gassilo skal transformeres til et videnscenter for bæredygtige teknologiske løsninger til fremtidens samfund. Det er en vision fra JJW Arkitekter, som ønsker, at siloen skal blive til en bæredygtig bydel i højden med offentlige pladser, hængende haver og fleksible plateauer. Det er endnu ikke besluttet, om Valby Gassilo skal rives ned eller omdannes, men det første skridt på vejen til at åbne siloens facade og gøre siloen mere tilgængelig er taget.

Siloens_indre_april_15_2009_by_JJWerne_crops
Gassiloens indre, 15 april 2009, venligst udlånt af JJW arkitekter

I udkanten af Valbyparken i København V står et af Københavns varemærker. En 108 meter høj cylinderformet gassilo i den karakteristiske gasblå farve. Bygningen består af ét kæmpe rum på 200.000 m3. Øverst oppe findes et helt unikt lysindfald, som er siloens eneste naturlige lyskilde. Lyset afslører siloens inderside, hvis overflade ligner sort perlemor. I 40 år er der blevet pumpet olie ned langs stemplet i beholderen, der har skabt olieaflejringer, som dagslyset reflekteres i. Arkitekten Ole Hornbek fra JJW Arkitekter ønsker at genanvende og transformere den industrielle bygning. Hans vision er at ombygge den gamle energiforsyning til et videnscenter, hvor fremtidens ideer og løsninger på vore tids største udfordring - at bygge bæredygtige samfund - bliver skabt.

Visionen for siloen er at skabe et levende vertikalt bymiljø med en fleksibel indre struktur, der giver mulighed for, at stedet kan forandres over tid - ligesom en rigtig by. Siloen skal fungere som en selvstændig bydel og blandt andet huse boliger, erhverv, handel, offentlige institutioner, offentlige mødepladser og hængende haver. Det skal være et sted, hvor almindelige borgere, forbrugere, skoleklasser og foreninger kan have deres daglige gang. Rummenes funktioner er ikke forudbestemt, hvilket åbner op for, at nye funktioner kan skyde op i takt med nye behov.

Valby Gassilo, Modelbillede Venligst udlånt af JJW arkitekter

Bydelen skal være et udviklingslaboratorium for fremtidens bæredygtige teknologier og samfundsløsninger, og et sted hvor pilotprojekter kan afprøves. Valby Gassilo skal danne base for både danske og internationale virksomheder og forskningsinstitutter, så samarbejder og vidensdeling kan forekomme. Siloen skal være en frontløber i diskussionen om verdens fremtid. JJW Arkitekter vil implementere og dyrke de seneste bæredygtige tekniske og sociale løsninger og integrere dem i deres gentænkning af siloen.

Visionen for bygningen er en gennembelyst grøn søjle med mospaneler mod nord og reflekterende solceller mod syd, øst og vest. Facaden åbnes, så dagslys kan komme ind og brugen af kunstlys minimeres. Samtidig afslører den åbne facade bygningens liv. Hængende haver og træer vil være skyggegivende om sommeren, og en fleksibel klimaskærm gør det muligt at ændre og afprøve forskellige teknikker og materialer. Der vil være et opsamlingssystem til regnvand, som samler vand til fugt til klimastyringen, sanering og vanding af de hængende haver og træer. Op igennem siloen skal der etableres tre forskellige tempererede zoner, som kan mindske energiforbruget og sikre en naturlig ventilation. Bygningen skal være CO2-neutral med en optimering af energiforbruget. Ved at benytte alternative energikilder kan siloen desuden levere energi til lokalområdet blandt andet fra solenergi og jordvarme. 

"Valby Gassilo er fortællingen om forandringen fra den indesluttede og lukkede industrialisme til den udadvendte nye tid. Det er jo så banalt i virkeligheden, da det er transformationen fra det lukkede og farlige, hvor alt kan eksplodere, til den nye tids åbenhed, netværk og troen på imødekommenhed og liv"

Ole Hornbek, JJW Arkitekter

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer