Bæredygtige Byer™

København: Historisk bygning med moderne energiprofil

I København har Realia for nylig undersøgt i hvilken grad bæredygtige teknologier kan anvendes på fredede bygninger uden at forringe deres historiske værdi. Resultaterne af undersøgelsen vil blive afprøvet, når Fæstningens Materielgård ved Frederiksholms Kanal skal energirenoveres for at reducere udledningen af CO2.

FM_kbh_top
Fæstningens Materialgaard, København. Foto: Sarah Armitage

Renoveringen af Fæstningens Materielgård, der er en klynge af bygninger, der spillede en vigtig rolle i udvidelsen af Københavns befæstning i slutningen af det 18. århundrede og nu er fredet, har været brugt som studie for, hvordan man energirenoverer uden at gå på kompromis med bygningens historiske værdi. Da bygningerne i dag bruges som kontorer, måtte renoveringsarbejdet ikke alene tage hensyn til den historiske bevaring, men også søge at skabe et attraktivt arbejdsmiljø.

Processen begyndte ved diskussionsbordet og det bemærkelsesværdige ved projektets første fase er, at man gennem en grundig udveksling i et tværfagligt forum fik en gennemtænkt og kvalitetssikret plan. Repræsentanter fra forskellige grupper - udlejere, teknikingeniører, bygningsingeniører, bygningskonservatorer og fredningsmyndigheder - samledes for at diskutere renoveringsarbejdet fra forskellige perspektiver. Undersøgelsesholdet blev tvunget til at argumentere for, hvilke form for energirenovering, de gik ind for og hvorfor. Efter et års arbejde havde de indsnævret listen til en række renoveringer, godkendt af alle parter.

Foto: Sarah Armitage

Herefter blev anvendt en simuleringsmodel til at beregne mængden af CO2 man vil spare ved at vælge det vedtagne renoveringsforslag. Undersøgelsesholdet konkluderede, at de kunne opnå 20 procents mindre udledning per bruger af kontoret (12-13 procent mindre udledning i alt), samtidig med, at de forbedrede kvaliteten af indendørsklimaet markant. Da muligheden for at anvende fjernkøling opstod, fandt holdet ud af, at de kunne øge besparelsen med 40 procent per bruger (ca. 25 procent i alt).

Holdet var generelt enige om, at energirenoveringen ikke måtte være synlig på bygningen. Derfor var det acceptabelt med det mere diskrete klimaanlæg baseret på vand, frem for et mere synligt baseret på luft, man kunne udskifte enkelte ruder, men ikke hele vinduer, lukke huller i væggen, men ikke bruge ydre isolering, installere et centralt kontrolsystem til at styre ressourceforbruget, men ikke solceller på taget. Hele renovationsprojektet er opdelt i to faser, den første startede i efteråret 2009 og den næste påbegyndtes i efteråret 2010. Projektet forventes færdigt i 2012.

Det undersøgende arbejde på Fæstningens Materialgård og den efterfølgende renovation vil efter al sandsynlighed komme til at vise, at det er muligt at opnå betydelige CO2 besparelser, uden at ødelægge en bygnings historiske værdi og at, selv fredede bygninger kan bidrage til kampen om at opnå CO2 neutralitet. Nogle af de anvendte energirenoveringer, især installeringen af et centralt kontrolsystem til at styre ressourceforbruget, vil dog være økonomisk vanskelige at gennemføre i en almindelig bygning. Men hvis energipriserne fortsat stiger, vil det på sigt være en sund investering, også for almindelige husejere, der på den måde vil kunne spare på energiforbruget.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer