Bæredygtige Byer™

Rhinebeck: Økomaskine skaber levende bygninger

Omega Center for Sustainable Living (bæredygtigt liv) i Rhinebeck, USA, er designet til at opnå det til dato højeste niveau muligt i forhold til miljømæssig performance. Det favner de bedste bæredygtige byggeteknologier af i dag i et økomaskine koncept, til behandling af spildevand. Bygningen er den første, som tildeles prisen “Living Building” fra Cascadia Region Green Building Council (Cascadia regionale grønne byggestyrelse).

Omega_Front_Facade
Facaden på Omega Center, Copyright Omega Institute

The Living Building Challenge (Udfordring af Den levende bygning) blev lanceret i 2006 på Byg grønt koncerencen, The Greenbuild Conference, i Denver, Colorado og har inspireret godt 60 projekter tværs over nordamerika siden sin opståen. Den 16. juli 2009 blev Omega Center for Sustainable Living i upstate New York det første af disse projekter som nåede mållinien, og levede op til de levende byggeudfordringers standarder. Placeret på Omega Institutet i den lille by Rhinebeck, overstiger  bygningerne langt bæredygtighedskriterierne opsat i det amerikanske LEED Rating System og blev designet af BNIM Architects for at opretholde seks kategorier, som blev fastsat af the Living Building Challenge: Sted, energi, materialer, vand, indeklima, og endelige æstetik og inspiration.

For at opnå så fornem en titel har bygningerne indkorporeret mange af tidens mest avancerede bæredygtige byggestrategier: et geotermisk opvarmning og afkølingssystem, regnvandsopsamlende haver, solceller, et særligt dagslys design, sofistikerede solvarme funktionaliteter, et grønt tag, energieffektive lyskilder, eksterne vindmøller, naturlig ventilation, og mange økovenlige byggematerialer. Mens alle disse egenskaber er utrolig imponerende (nogle af dem er beskrevet i detaljer nedenfor) er den egenskab, der måske er hoedårsagen til placeringen i 'Living Building' kategorien, er bygningens øko-spildevands rensningssystem. 

Tværsnit af Omega Center, der viser økomaskinen, Copyright Omega Institute

Økomaskinen er et spildevandsrensningskoncept, udviklet i 1981 af Dr. John Todd, som er inspireret af naturens eget vandrensningssystem i vådområder.  Det favner godt 200 plantearter som opsamler næringsstofferne fra spildevandet mens mirkober og bakteria på plantens rødder nedbryder de forurenende stoffer. Som spildevandet løber fra et område af særlige planter til et andet, kommer snegle og fisk også med til festen indtil vandet endelige er klart og godt nok til at vanding, toiletskyl og bilvask. Økomaskinen på Omega Center favner hele landområdet omkring bygningen og bruger primært det oprensede vand, som det skaber til vanding.

Noget overraskende, for de mange udfordringer, som Omega måtte løse for at indføre økomaskinen, var det at de økonomiske udfordringer stod nederst på listen. Økomaksinen kostede omkring halvt så meget at installere som et traditionelt planterensningssystem, hvilket er lavet af konkrete dunke og et virvar af rør. Derudover kan den vegetation som økomaksinen producerer høstes og sælges til de lokale bønder som kompst, hvilket medfører lavere grad af vedligeholdelse og driftsomkostninger. Endelig, gav skiftet til økomaskinen god mening, taget i betragtnung at Omega's 50-år gamle campus septik system var ved at nå sit endeligt.

Den lader til at projektets største udfordring var at skaffe de tilstrækkelige jordarealer, som et økosystem kræver. I sidste ende, er systemets store fodaftryk på jordområdet retfærdiggjort af økomaskinens værdi som have og som læringsværktøj. Centeret for Sustainable Living (Center for bæredygtigt liv) er blevet langt mere end blot et vandrensningssystem og lever fuldt op til kravene med vinduer der viser hvordan systemet virker, plancher der forklarer systemet, og guidede ture der løbende indfører besøgende i bygningens rum. Og da økomaskiner ikke lugter og kan være kønne at betragte, har skolen skabt infrastruktur til at gøre flere af systemets elementer til en skole have. På denne måde har Omega Institute sikret sig at bygningen er værdig til beskrivelsen "living" og kan nu prale af en konstruktion som er vurderet som det mest bæredygtige i hele USA. 

En økomaskine med succes

Flere andre projekter har med stor succes implementeret økomaskiner, men adskillige af dem er løbet ind i vanskeligheder i forhold til skala. For eksempel havde økomaskinen som England's BedZED forsøgte at implementere ikke et tilstrækkeligt antal brugere til at systemet var værd at vedligeholde. Omega Institute har håndteret dette ved at økomaskinen servicerer hele campus asamt sine årlige 23.000 beboere.

Andre strategier for bæredygtigt livgivende byggeri 

Omega Centeret har anvendt en lang række bæredygtige designstrategier, som kan ses imod slutningen af projektet (Se project overview på engelsk). Men der er også fokus på elementer som det interessante geotermiske opvarmnings/afkølings system og den imponerende brug af økovenlige byggematerialer.

Det geotermiske temperaturregulerende system geothermal temperature-regulating system (på engelsk) virker ved at trække vand op fra undergrundskilder som har en stabil temperatur hele året rundt. På et bestemt niveau under overfladen er vandet, som kan trækkes op, omkring behagelig stuetemperatur uanset årstiden. Sådan et niveau er tilstrækkeligt langt fra overfladen til ikke at blive påvirket af den skiftende solenergi som jorden får gennem årstiderne, men tæt nok på den nedre del af jordens skorpe til at optage noget af den energi som klodens kerne indeholder. Varmeniveau er typisk afhængig af geografisk lokalitet, og for nordøstamerika gælder det typisk, at vandet har stuetemperatur et par hundrede meter under overfalden. Omega Institute har boret kilder ned til dette niveau for at udnytte vandet til at opvarme bygningen om vinteren og nedkøle den om sommeren. 

Omega Centeret udviser også et seriøst engagement når det gælder brugen af økovenlige byggematerialer. The Living Building Challenge omfatter en lang og krævende liste af  forbudte materialer, hvilket inkluderer PVC, et plastik rør som typisk bruges til VVS arbejde. Ifølge administrerende direktør for Omega Institute, "bruger hele spildevandsindustrien PVC, så hvis du ønsker at finde et alternativ til det, taler du om et seriøst engagement."

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer