Bæredygtige Byer™

Sutton: BedZED viser vejen

Bebyggelsen BedZED har ambitioner om både at øge produktionen af grøn energi og reducere forbrug kraftigt. CO2-neutralitet er minimumskravet. 7 år efter færdiggørelsen er den foreløbige konklusion, at design har skabt markante besparelser, mens teknologi har voldt enorme problemer.

Bedzed_flick_Marcus_Lyon
Sydvendte boliger i BedZED. Foto: Marcus Lyon. Flickr Creative Commons.

Målinger viser, at hvis alle verdens indbyggere levede som gennemsnitsamerikaneren ville vi have brug for fem kloder. Tallet er tre, hvis man følger det europæiske niveau. På baggrund af dette har miljøorganisationen BioRegional formuleret ambitionen om OnePlanetLiving. I BedZED - et boligområde syd for London udviklet af BioRegional, The Peabody Trust og Bill Dunster Architects - forsøger man at leve op til denne ambition. Området er anlagt på et såkaldt 'brownfield site', hvor der tidligere lå et spildevandsanlæg, og har som mål at producere mindst lige så meget energi fra genanvendelige ressourcer, som der forbruges. Ifølge Bill Dunster, arkitekten bag BedZED, er det dog utopisk at forestille sig, at vi nogensinde kan producere tilstrækkelig grøn energi til at dække det nuværende forbrug globalt set. Det er derfor altafgørende, at også forbruget skæres drastisk ned.

BedZED er planlagt efter et holistisk princip, hvor hovedidéen er at gøre en bæredygtig tilværelse lettere end en ikke-bæredygtig. I en anden case beskriver vi den grønne transportplan og de livsstilsorienterede tiltag, der sikrer beboernes indsats i det fælles projekt. Men også selve designet - infrastrukturen og det energieffektive byggeri - skaber store besparelser. Alle boliger i BedZED er sydvendte, hvilket maksimerer optaget af varme og lys. Store glasflader giver en naturlig opvarmning. Samtidig er boligerne så kraftigt isolerede, at varmen - både solvarmen og den varme, som dannes i køkken og badeværelse - kan udnyttes til opvarmning. I boligerne er der installeret elbesparende lys og udstyr samt vandbesparende anordninger i køkken og bad.

Man behøver hverken være idealist eller fanatiker for at bo i BedZED, da en række beslutninger er truffet på forhånd for beboerne. Ifølge Bill Dunster kan man endda være et "øko-dovendyr" og stadig opnå betragtelige CO2-besparelser på grund af de bæredygtige strukturer.

"… der er allerede en stor forskel på den miljømæssige indvirkning fra BedZED's øko-dovendyr i forhold til den gennemsnitlige engelske familie. Vores øko-dovendyr lever allerede en tilværelse, der kun ville kræve to kloder at opretholde" - Bill Dunster, 2005.

Målinger fra 2007 viser, at forbruget af elektricitet er 45 % lavere i BedZED i forhold til resten af Sutton, at varmeforbruget er 81 % lavere og at vandforbruget er reduceret med 50 %. Foruden at være planlagt energieffektivt er BedZED tænkt som drevet helt og holdent af vind, sol og biomasse. Især det sidste har i praksis vist sig problematisk. Bebyggelsen har sit eget kraftvarmeværk. Efter en god start volder teknologien nu store problemer. Mens 80 % af BedZEDs energibehov i 2003 blev dækket på bæredygtigt vis, var tallet i 2006 faldet til 11 %. Et lignende problem gælder for områdets "Living Machine", et innovativt vandbehandlingssystem, der filtrerer sort spildevand til gråt til brug ved toiletskyl og havevanding. I kombination med regnvandsopsamling kunne systemet spare hver beboer for 15 liter vand om dagen, men siden 2005 har den været ude af brug pga. manglende vedligeholdelse.

Der, hvor BedZED virkelig udmærker sig, er på det sænkede forbrug. Selv om det endnu ikke er lykkedes at være energimæssigt selvforsynende og selv om et globalt BedZED stadig ville kræve to kloder, er området et eksempel på, at de rette strukturer kan sænke CO2-udledningen drastisk.

Kraftvarmeværk

Kraftvarmeværk er mere sjældne syn i Storbritannien end i eksempelvis Skandinavien. Fordelen ved et kraftvarmeværk i forhold til et almindelig kraftværk er, at man her fastholder den varme, som produktionen af elektricitet har som biprodukt. Kraftvarmeværket i BedZED er udviklet til afbrænding af træaffald: en CO2-neutral-model, da CO2-udslippet ved afbrænding svarer til CO2-optaget i træets "levetid". Tekniske problemer har dog medført, at man i BedZED nu trækker størstedelen af sin energi fra det offentlige elnet.

Problemet er, ifølge Dunster, at myndighederne ikke har ønsket at stå for vedligeholdelsen. I 2003 kunne BedZED dække 80 % af sit energiforbrug igennem 'lokal' produktion som eksempelvis vindkraft, solceller og kraftvarmeværk. Siden slutningen af 2005 har kraftvarmeværket dog været ude af funktion. I 2006 blev kun 11 % af forbruget dækket af en bæredygtig energiforsyning.

Living Machine

En 'Living Machine' er et biologisk system til spildevandsbehandling, der kopierer vådområders rensende funktion. En række livsformer lige fra planter, bakterier, alger og plankton til snegle, muslinger og fisk indgår i det konstruerede økosystem med hver sin specifikke rensende funktion. Living Machinen i BedZED er designet til at filtrere spildevand, så det kan anvendes i toiletter og til vanding af haver. Systemet har dog været ude af drift siden 2005, da det krævede konstant vedligeholdelse, hvilket ikke var budgetteret.

På grund af det lave vandforbrug i BedZED er det ikke muligt at indgå en aftale om drift med vandværket Thames Water. En sådan aftale kræver et forbrug på minimum 50.000 kubikmeter vand/årligt. BedZED's forbrug ligger tættere på 6000 kubikmeter vand/årligt. Samtidig blev det konstateret, at det energiforbrug, en Living Machine kræver i forbindelse med pumpning og iltning af vand, er ubæredygtigt, når der er tale om så lille en skala som BedZED. Når forbruget ikke er større, er det både mere økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt at koble sig på en central vandforsyning.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer