Bæredygtige Byer™

Tilst: Energirenovering af parcelhuse

I Skjoldhøjparken i Tilst ved Århus ligger godt 1000 parcelhuse. Her har ejendomsselskabet Realea A/S lavet et demonstrationsprojekt, der viser fire typer energirenoveringer på fire forskellige parcelhuse. Der bor testfamilier i alle husene, som over en 3-årig periode er blevet målt på indeklima og energiforbrug. Projektet skal resultere i konkrete redskaber til både privatpersoner og byggebranchen.

Billede_1
Langøvænget 8, Tilst. Før renovering. Foto venligst udlånt af Realea A/S.

I dag er der ca. 1,1 million parcelhuse i de danske provinsbyer. Godt halvdelen er opført i 1960'erne og 1970'erne. Det er typehuse, typisk gule et-plans murstenshuse med en funktionel ruminddeling, store vinduespartier og obligatorisk brændeovn. Disse huse er ikke designet til at leve op til nutidige miljøhensyn.

Med demonstrationsprojektet vil Realea udforske mulighederne for energirenovering af 1960'ernes og 1970'ernes parcelhuse. Målet er at give beboerne lavere energiudgifter, bedre sundhed og højere livskvalitet. I projektet har Realea i samarbejde med rådgivere og arkitekter udvalgt fire forskellige parcelhustyper til fire forskellige renoveringer. Projektet omfatter et prototypehus, der skal have en gennemgribende renovering og vise, hvor langt man kan nå med et 1970´er hus og tre eksempelhuse. I eksempelhusene er der taget hensyn til økonomisk bæredygtighed og almindelig familieøkonomi. Husene henvender sig til forskellige målgrupper og afsøger følgende muligheder for at lave pakkeløsninger:

Langøvænget 1, Tilst. Efter renovering. Foto venligst udlånt af Realea A/S.

Senior-huset henvender sig til ældre beboere, der har boet længe i huset og gerne vil blive boende. Renoveringer skal skabe en god komfort og godt indeklima til beboerne, som er mere hjemme end før. Energiforbruget sænkes med 30 procent ved højisolering af loft, nye energidøre og -vinduer og der skabes øget tilgængelighed for både ældre og børn ved at fjerne alle dørtrin i huset. Ved at isolere vinduerne er stuen blevet fuldt brugbar og har i dette eksempel givet 25 m2 ekstra bolig, fordi beboerne kan møblere ved vinduerne, der ikke længere er kolde. Tiltagene giver bedre komfort til en seniortilværelse.

Familiehus I og II henvender sig til kommende beboere. Her ønsker Realea at kæde almindelig modernisering sammen med energibesparende initiativer. Dels passive besparelser, dels aktive besparelser ved brug af vedvarende energikilder. I Familiehus I har renoveringen optimeret dagslysforholdene ved ovenlys. Elforbruget er minimeret ved at udskifte utætte vinduer med et superlavenergi-vinduesparti og opsætning af automatisk varmestyringsanlæg og solceller. Vinduerne giver passiv solvarme forår og efterår - og fjerner trækgener. Den gode isolering har i begge huse givet et antal ekstra m2 bolig ved at gøre tidligere kolde rum tilgængelige og brugbare. Pejsen er fjernet, da der er ikke længere brug for varmen, så luftforureningen mindskes. Energiforbruget i Familiehus I er sænket med over 50 procent, og det 40 år gamle hus lever næsten op til kravene for nybyggede huse i 2010.

Prototypehuset har haft et budget lige under det, det koster at rive det gamle hus ned og erstatte det med et nyt lavenergiklasse 1 hus. For at skabe et integreret energidesign og boligkvalitet er der lagt vægt på tre områder: optimering af dagslysudnyttelsen, integreret ventilation og varmeanlæg samt en totalrenoveret klimaskærm.

I alle huse er der installeret følere og målere, som via internettet sender data til en central server. Alt foregår automatisk, og testfamilierne skal ikke gøre andet end at leve i husene. Målet med demonstrationsprojektet er at kunne dokumentere energitiltagenes effekt i forhold til CO2, indeklima, energiforbrug og vandforbrug. Alle testfamilier interviewes afslutningsvis for at undersøge, hvilken effekt tiltagene har på beboerne forbrug, sundhed og livskvalitet. Resultater og erfaringer fra projektet skal dels give konkret inspiration til parcelhusejere, dels motivere byggebranchen til at lave 'pakkeløsninger' i energirigtig renovering.  

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer