Bæredygtige Byer™

Vassingerød: Erhvervsbyggeri går foran

Widexbygningen i Vassingerød er kendt for sine unikke og imponerende miljøtiltag. Bygningen, der huser over 600 medarbejdere, er blandt andet beklædt med solceller på facaden, har egen vindmølle samt et særligt energibesparende grundvandssystem, som både afkøler og opvarmer hele bygningen.

Alleroed_TOP_widex_mnl_300111
Widexbyggeriet står i dag som et succesfuldt eksempel på bæredygtigt erhvervsbyggeri. Foto: Venligst udlånt af Widex.

Widexbygningen i Vassingerød er kendt for sine unikke og imponerende miljøtiltag. Bygningen, der huser over 600 medarbejdere, er blandt andet beklædt med solceller på facaden, har egen vindmølle samt et særligt energibesparende grundvandssystem, som både afkøler og opvarmer hele bygningen. Tilsammen bidrager bygningens mange tiltag til at nedsætte energiforbruget radikalt. Det ny hovedkvarter beskrives som et foregangseksempel på innovativ, miljøvenlig bygningskunst og ingeniørarbejde, som kombinerer brugen af vedvarende energikilder med maksimal genvinding af energi.

Det var behovet for mere plads, der fik Widex til at tage beslutningen om at bygge nyt hovedsæde i nærheden af Allerød. Og byggeriet skulle være både innovativt og bæredygtigt. I november 2010 slog Widex dørene op for 36.600 miljøvenlige kvadratmeter med plads til over 900 ansatte. Og bygningens grønne karakter understreges f.eks. af solpaneler og regnvandsopsamling, der bidrager til miljøbevarelsen. Bygningerne er udstyret med i alt 20.000 solceller fordelt på 600 kvadratmeter, ligesom regnvand fra taget opsamles og anvendes til toiletskyl.
 

Det ny Widexdomicil kombinerer brugen af vedvarende energi med en maksimal genindvinding af energien. Bl.a. gøres dette effektivt igennem byggeriets geotermiske system, der anvender grundvand som varmereservoir. Ved hjælp af anlægget samles den overskydende varme fra bygningen og ledes ned i jorden, hvor den lagres i et grundvandsmagasin. Om vinteren er det muligt at 'trække' varmen ud af systemet igen og bruge den til at opvarme bygningen - alt sammen under fuld hensyntagen til grundvandet.

Vindmøllen på Widex grunden producerer mere strøm end huset pr. år forbruger.

Systemet, der kaldes ATES, fungerer som et særligt effektivt køle- og varmeanlæg. Det er samtidig et af de første og største af sin art i Danmark og det er langt mere effektivt end traditionelle varme- og nedkølingssystemer. Gennemsnitligt sparer ATES systemet miljøet for 70 % af CO2-udledningen fra et traditionelt anlæg. En besparelse på ca. 700 tons CO2 om året, svarende til udledningen fra naturgasfyret i 250 almindelige parcelhuse.
 

Et måske endnu større bidrag til Widexs grønne profil kommer fra en privatejet vindmølle på erhvervsdomicilets grund. På årsbasis leverer vindmøllen mere strøm om året, end byggeriet bruger i alt. På den måde er vindmøllen ikke alene med til at gøre hovedsædet helt CO2-neutralt - den giver også Widex mulighed for at bidrage til elnettet ved at levere overskydende CO2-fri strøm til lokalområdet. Vindmøllen vil kunne fortrænge udledningen af 1.900 tons CO2 om året, svarende til elforbruget fra 650 almindelige parcelhuse uden elvarme.
 

Widex hovedkvarterets bæredygtige tiltag begrænser sig ikke kun til byggeriets miljøprofil. Igennem hele byggeriets livscyklus er projektets sociale og sundhedsmæssige bæredygtighed også vægtet tungt. Til eksempel har der været stort fokus på at skåne medarbejderne på byggepladsen og ligeledes skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejdere i kontorerne. Under byggefasen blev der f.eks. investeret i en ekstern sikkerhedskoordinator til at kontrollere projektets arbejdsgange. Og den investering har vist sig at tjene sig hjem mange gange, da ulykkefrekvensen på Widex har været 75 procent mindre end gennemsnittet.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer