Bæredygtige Byer™

Zeist: Energirenovering af WWF's hovedkvarter

I Zeist, Holland, ligger det hollandske hovedkvarter for WWF Verdensnaturfonden (World Wildlife Fund). WWF arbejder for at beskytte flora og fauna, hvilket de har taget ekstra hensyn til i opførelsen af deres nye hovedkvarter. Ved at renovere en eksisterende bygning med bæredygtige materialer og energibesparende tiltag er bygningen nu CO2-neutral.

ZeistTopFoto_FransSellies
WWF hovedkvarter i Zeist, foto venligst udlånt af Frans Sellies fra Flickr

WWF's oprindelige bygning fra 1954, der tidligere har fungeret som landbrugslaboratorium, har gennemgået en større renovering. RAU Arkitekter, som har stået for opgaven, har valgt at kile en 3-etagers organisk formet tilbygning ind midt i den eksisterende bygning. Tilbygningen har bragt nyt liv ind i den tidligere så upersonlige bygning. Den samlede bygning har fået optimeret sit energiforbrug og er i dag CO2-neutral. 
 

Tilbygningen har åbnet facaden på den eksisterende bygning, så der kommer dagslys helt ind i bygningens kerne. Facadens vinduer er lavet at trelags glas med jalousispjæld, der gør, at lysindfaldet kan justeres. Sommersolen kommer derved kun indirekte ind i bygningen, mens den laverestående vintersol trænger direkte ind. Tilbygningens facade er belagt med tegl lavet af lokalt flodsediment. I facadens udformning er der lavet plads til, at fugle kan bygge rede og der er lavet indgang for flagermus i kælderen. Solceller på taget forsyner bygningen med elektricitet og varmt vand. Den eksisterende bygningsramme er bevaret og resterne af de mursten, der blev fjernet ved ombygningen, er blevet genanvendt inde i bygningen.

WWF-bygning set indefra, foto venligst udlånt af RAU arkitekter. 
Indvendigt er bygningens loft og vægge beklædt med mudder, der udover at være 100 % nedbrydeligt absorberer fugt 30 gange mere effektivt end gips og pudsekalk. Det giver en varm atmosfære i rummet og er ideelt til at regulere indeklimaet. Indeklimaet bliver desuden optimeret ved en kombination af naturlig og mekanisk ventilation. Luften inde fra bygningen bliver suget mekanisk ud og giver plads til ny frisk luft udefra, der trænger ind gennem ventilationselementer i facaden. Under mudderet i væggene findes et kapillært rørsystem, der sender varmt og koldt vand rundt i bygningen alt efter, om luften skal varmes op eller køles ned. Den store overflade giver en meget stabil og homogen indendørstemperatur. Rørene er tilkoblet bygningens jordvarmesystem, som køler og varmer bygningen op ved hjælp af henholdsvis jordvarme om vinteren og kølig luft om sommeren. Der er derfor hverken brug for radiatorer eller aircondition i bygningen. I de tilfælde, hvor bygningen ikke kan nøjes med jord- og solenergi, findes en reserve i form af et kombineret varme- og energisystem, der kører på CO2-neutral hørfrøolie. 

Tilbygningen fungerer som en kobling mellem bygningens to fløje. I den nye bygning ligger alle offentlige funktioner omkring en centralt placeret trappe. Væggene er lavet af glas, og der er lagt stor vægt på den åbne atmosfære. I lokalerne omkring trappen findes reception, call center, butik, mødelokaler, udstillingsplads og plads til at kollegaer kan mødes og tale sammen. Også indendørs er der valgt miljøvenlige materialer; Gulvtæpperne er lavet af genbrugsmaterialer, væggene er bygget af genbrugsmursten, og alt træ er FSC-certificeret. Hvor miljøvenlige genbrugsmaterialer i virkeligheden er, hvis det bliver gjort op i et CO2-regnskab, er ikke helt klart med den viden, vi har i dag. Alle materialer i bygningen er dog valgt med de bedste intentioner for miljøet. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer