Bæredygtige Byer™

Almere: Sol-øen

Almere Zoneiland (sol-ø) ligger i bydelen Noorderplassen-West i Almere og er det første projekt i Holland, hvor huse i et boligområde kollektivt bliver opvarmet af et fælles solenergi system. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem det hollandske energiselskab Nuon, Almere Kommune og lokale borgere. Projektet er støttet økonomisk af EU.

2012_02_13_Zoneiland_Almere
Solpaneler på sol-øen i Noorderplassen-West, foto: Gemeente Almere/Almere City Marketing

Ifølge hollænderne skabte gud verdenen, men hollænderne skabte Holland. Holland er et af Europas tættest befolkede lande hvilket har ført til en del kunstige landvindingsprojekter. Provinsen Flevoland, inddæmmet fra den tidligere Zuiderzee i midten af Holland, er et af landets største landindvindingsprojekter. I den sydlige del af provinsen, stik øst for Amsterdam, ligger kommunen og byen Almere. Flevoland og Almere anses derfor også af mange miljø- og byplanlæggere som selve indbegrebet af Holland hvor byer skabes på fundament at landvindinger.

Hollands hurtigst voksende by
I modsætning til historiske byer, der har haft århundrede til vokse sig store, er Almere blevet bygget op fra grunden på blot 40 år. Byen er gået fra at være ingenting til i dag at huse omkring 180.000 indb., og man regner med at indbyggertallet i 2015 vil stige til 250.000. Byens planlægning og beliggenhed har gjort Almere til Hollands hurtigst voksende by og Europas hurtigst voksende 'nye by'. Som en hver anden modernistisk 'New Town', har Almere lige fra start været planlagt i en stor skala, hvilket har betydet at bydelene i Almere er rationelt organiseret og forbundet i et overskueligt netværk af cykelstier, veje og offentlige transportforbindelser. Foruden et forbundet transportnet er Almere også bundet sammen af byens varmesystem.

Banebrydende byudvikling
Almere er blevet kendt for sin banebrydende rolle inden for byudvikling. Byen er i dag et eksempel på hvordan en politisk idé kan påvirke sociale forandringer og forme samfundet gennem planlægning. Almere er et eksempel på hvordan en by kan bygges op fra grunden, hvilket gør netop denne by yderst interessant i et socialt og byudviklingsperspektiv. Den 'top-down' tilgang til planlægning, der er blevet ført i Almere har betydet at byen i dag har ry for ikke at have en bymæssig identitet. Med henblik på at skabe en stærk idenitet har Almere kommune iværksat en stor udviklingsplan for byens centrum og butiksområde med udgangspunkt i den  helhedsplanen for området, som den verdenskendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas har foreslået.

Zoneiland (Sol-øen)
En anden måde at skabe identitet i Almere med henblik på at føre byen ind i det 21. årh. er gennem eksperimenterende byudvikling, bl.a. med projektet Zoneiland (Sol-øen). Sol-øen i Almere indeholder 520 solpaneler og dækker et område på ca. 7000 m2, svarende til 1,5 fodboldbane. Det store omfang gør projektet til det tredje største panel i verden og er helt unikt i Holland. En del af husene i Noorderplassen-West i Almere er lavenergihuse, der er 10 % mere energieffektive end standard. Ud over at mange af husene er energieffektive har en del også egne solcelleanlæg, der bidrager til husets eget energiregnskab.

Princippet bag sol-øen er enkelt. Solfangere svarer til princippet i at have vand liggende i en slange i solen hele dagen. Vandet i slangen bliver opvarmet af sollys, selv om vinteren og selv om det er overskyet. Det opvarmede vand pumpes direkte ud i byens fjernvarmenet og forsyner derved de 2700 boliger i området med varme og varmt vand. Årligt leverer sol-øen 9.750 gigajoules vedvarende 'grøn' energi, hvilket svarer til 10% af Almere by's samlede årlige energibehov. Resten af energien kommer fra Almere's lokale kraftvarmeværk.

Almere's grønne identitet
Ved at forsyne byen med vedvarende bæredygtig energi, vil sol-øen være med til at reducere CO2 produktionen med 50% i Almere. Denne reduktion i CO2 svarer til at hver husstand, der anvender denne nye kombination af solenergi og fjernvarme, årligt kører 12.000 km mindre i bil. En anden fordel ved solenergisystemet er at det, modsat f.eks. vindmøller, ikke har bevægelige dele og derfor er nemmere at vedligeholde. Der er en estimeret levetid på 25 år.

Solenergisektoren er gennem de sidste 10 år vokset på verdensplan. Dette har betydet at solenergi i dag nemmere kan blive hvermandseje, og at projekter som Zoneiland i Almere i fremtiden ikke forbliver et særsyn, men en væsentlig del af byernes energiforsyning. Derved er projektet ikke blot med til at se muligheden i vedvarende energiløsninger for fremtiden, men også med til at give Almere en ny identitet, og derved måske medvirke til at føre byen ind i det 21. årh. hvor bæredygtighed og vedvarende energiløsninger står øverst på dagsordenen.

Læs mere
>> Barcelona: Førende i solenergi
>> Ringkøbing-Skjern: Grønt vækstlaboratorium i Vestjylland
>> Rizhao: Solenergi som førstevalg

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer