Bæredygtige Byer™

Dongtan: Verdens første storskala-økoby?

Økobyen Dongtan, der planlægges på øen Chongming udenfor Shanghai, har ambitiøse visioner for bæredygtigt design og byplanlægning, herunder et komplet selvforsynende energisystem. Energiforbruget skal minimeres via nulenergibyggeri, mens solceller, vindmøller og biobrændsel skal forsyne byen. Visionerne er store, men projektet er blevet forsinket og på Chongming står der i dag kun en vindmøllepark som indikation på byens realisering.

case_billlede-DT
Illustration af den planlagte økoby Dongtan, venligst udlånt af Arup

Shanghai Industrial Investment Corporation (SIIC) hyrede i 2005 konsulentfirma Arup til at designe en by, der udelukkende skal anvende vedvarende energi, være selvforsynende og nedskære energiforbruget med 66 % i forhold til nabobyen Shanghai. Planen er, at Dongtan skal huse en halv million mennesker og skal fungere som et foregangseksempel for bæredygtigt byggeri og byudvikling i resten af Kina og på verdensplan.

I Kina står man overfor et presserende energiproblem. Migration mellem land og by har gjort det nødvendigt at bygge ca. 400 byer inden 2020 for at huse 300 mio. mennesker fra landområderne. For at imødekomme deres stigende energiforbrug er det nødvendigt at have et større fokus på energieffektivt design og teknologi, på kvalitet af byplanstrategier og en større grad af bæredygtig udvikling.  

Solceller, vindmøller og brændsel af affald og biomasse vil tilsammen producere al den energi Dongtan behøver. De fleste bygninger skal udstyres med fotovoltaiske solceller på tagkonstruktionerne. Minimum 20 % af Dongtans energibehov skal dækkes af vindenergi. Energien produceres via en større vindmøllepark udenfor byen og mikro-vindmøller tilpasset bygninger og vejforløb producerer strøm til de enkelte boligblokke.

Illustration af beboelse og vindmøller i Dongtan, venligst udlånt af Arup 

Op til 80 % af byens affald vil blive genanvendt og en del af det organiske affald, herunder risskaller, vil blive anvendt til energiproduktion og drive et kombineret kraftvarmeværk. Risskaller og organisk affald vil blive samlet og brændt i store brændselskedler, hvor en forgasning vil omdanne affaldet til energi. Energien skal forsyne Dongtans generatorer med ren elektrisk strøm og varme.

Bygningerne i Dongtan skal alle bygges som nulenergi- eller passivhuse. Ved at etablere haver eller anden grøn bevoksning på tagkonstruktionerne vil isolering og vandfiltrering forbedres, hvilket vil bidrage til en energinedsættelse. Naturlig ventilation sikres ved at bygge med hensyntagen til det lokale mikroklima og ved at anvende bygningernes orientering. Termoruder vil blive installeret, især i nordvendte bygninger, for at mindske opvarmningsbehovet og dermed energiforbruget.

Med en kombination af adfærdsændring og energieffektivitet er ønsket, at det økologiske fodaftryk for Dongtans indbyggere vil blive mindsket til ca. 2,2 hektar pr. person. 1,9 hektar menes ifølge WWF, Verdensnaturfonden, at være den bæredygtige grænse. Shanghai har til sammenligning et fodaftryk, der er mere end 3 gange så stort.

Et kritisk blik på Dongtan

Til trods for at Arup har udarbejdet en masterplan for Dongtan med bæredygtige retningslinjer er drømmen om verdens første økoby i nogles øjne endt som et mareridt.

Dongtan består i dag af 10 vindmøller, men endnu ingen bygninger, vandtaxaer, vandrensningsanlæg og energicenter. Byggeriet var planlagt til at starte i 2006, men er endnu ikke påbegyndt, projektets tovholder i det kommunistiske parti er blevet fængslet sigtet for korruption og ingeniørfirmaet Arup er sidenhen kritiseret for at deltage i en lang række tvivlsomme bæredygtige byggeprojekter. Dongtan projektet har øjensynligt mistet sit momentum og har pga. forsinkelsen fået en blandet modtagelse.

Til trods for at der er tale om en bæredygtig by, er der yderligere sået tvivl om, hvorvidt det kan kaldes bæredygtigt at skabe en ny by på et af de svindende grønne områder udenfor Shanghai. Den mest bæredygtige brug af det vitale område, der udgør et af Kinas største fuglereservater, er måske at lade det stå ubebygget.

Dongtan vil ikke have stor indflydelse på og overførbarhed til eksisterende kinesiske byer, der stadig vil huse majoriteten af den kinesiske befolkning.

Når det kommer til bæredygtig byudvikling har udvikling af effektiviteten i allerede eksisterende lokale byområder vist sig mere effektiv og anvendelig end højprofilerede prestigeprojekter som Dongtan.

 

Læs også: 

Songdo: Smart City med ambitiøse mål

Masdar: 1001 nats bæredygtige eventyr

Hvis du er interesseret i ny viden og inspiration om bæredygtig byudvikling og gerne vil opdateres med nyheder og foredrag med danske og internationale eksperter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.


 

DAC& BOOKS/SHOP

20. november 2009 / Af Signe Cecilie Jochumsen

Sidst opdateret d. 27. maj 2014

Kommentarer