Bæredygtige Byer™

København: Byer kan fungere på vindenergi

Den danske regering har et mål om, at 50 % af Danmarks elektricitetsforbrug i 2030 bliver genereret i vindmølleparker på havet. I 2000 etablerede Københavns Kommune en stor vindmøllepark, Middelgrunden, med 20 vindmøller 2 kilometer udenfor kysten, som skulle være med til at generere energi til byen. Selvom vindmølleenergien bliver en del af den nationale og ikke lokale energiforsyning, viser casen alligevel mulighederne for at byer går foran og producerer vindenergi.

Windmills_at_Middelgrunden_Copenhagen_5_August_2007_By_andjohan_MK_B
Vindmøller ved Middelgrunden, København, 5. august 2007, Af Andjohan, Flickr, Creative Commons

I 2000 igangsatte Københavns Kommune et stort vindmølleprojekt 2 kilometer ud for Københavns havn. Vindmølleprojektet Middelgrunden er et partnerskab mellem kommunen og lokale aktionærer. Vindenergi er ikke den energiressource, man umiddelbart tænker på i forbindelse med vedvarende energiproduktion i byer. Få byer har tilstrækkeligt store arealer til rådighed til at bygge store vindmølleparker. I stedet finder man ofte små vindturbiner på passende steder eller endda oven på bygninger.

Vindmølleparken er placeret som en let kurvet linie af 20 turbiner, alle med en rotationsdiameter på 76 meter og en generatorstørrelse på 2 MW. Vindmøller er dyre at bygge, men koster meget lidt i anvendelse. Danmark er verdens største vindenergiforbruger, i 2007 kom 19,7 % af landets totale energiforbrug fra vindkraft. Sammenlignet kommer kun 6 % af Tysklands energi fra vindkraft og verdensgennemsnittet er 0,5 %. Middelgrunden producerer ikke elektricitet specifikt til København. Produktionen købes af energiselskabet Dong Energy, som sælger den videre til kunder i Danmark såvel som i udlandet.

Danmark var pioner i udviklingen af kommerciel vindkraft gennem 1970'erne og i dag er næsten halvdelen af verdens vindmøller produceret af danske vindmøllefirmaer som Vestas. I 1980'erne og 1990'erne støttede den danske regering udviklingen af vindkraft. Dette resulterede i en dramatisk reduktion af prisen på vindgenereret elektricitet. For at fremme investeringer i vindkraft blev familier tilbudt skattefradrag for at generere deres egen energi indenfor deres egen kommune eller nabokommunen. Dette betød, at der blev oprettet en del vindmøllekooperativer. I 2001 var over 100.000 danske familier medlem af et vindmøllekooperativ.

Middelgrunden Vindmøllelaug er verdens største af dets art med 8.600 ejere. Middelgrunden Vindmøllepark er 50 % finansieret af 10.000 aktionærer i Middelgrunden Vindmøllelaug og 50 % er finansieret af Københavns kommunale energiselskab, Københavns Energi.

Vindmølleparken udenfor København stødte dog også på andre udfordringer under sin etablering. En fortsat restrukturering og liberalisering af det danske energimarked, som også inkluderer nye reguleringsmekanismer for den vedvarende energisektor har kompliceret realiseringen af projektet.

Realiseringen blev ikke nemmere af at projektet, ifølge lovgivningen, skulle tre gange i offentlig høring. I 1997 blev den første høring afholdt, hvor projektet mødte modstand fra embedsmænd og interessegrupper. Dette førte til, at vindmølleparken blev mindsket til 20 vindmøller i stedet for de planlagte 27. Dernæst blev det modificerede projekt præsenteret på anden høring, med fokus på vindmølleparkens fysiske udtryk. Den tredje og sidste høring omhandlede en analyse af vindmølleparkens miljømæssige effekt (VVM). For at etablere så stor og effektiv en vindmøllepark fordrer det at både politikere, embedsmænd, energiselskaber og interesseorganisationer tager ejerskab til projektet.
 

"Public resistance against wind turbines in the landscape is and has been one of the largest barriers to the development of wind power - and thus to the development of an environment friendly and sustainable energy supply. This counts both for Denmark and other countries. At the moment, there is though a wide support for wind energy in Denmark"  Middelgrunden projektinformation

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer