Bæredygtige Byer™

Reykjavik: Undergrunden opvarmer byen

Reykjavik, Islands hovedstad, har været heldige med deres undergrund. Varme kilder i undergrunden omdannes til el og varme. 95 % af alle bygninger i Reykjavik er opvarmet med geotermisk vand. Med deres lave CO² udslip er Reykjavik i dag en af de reneste byer i verden.

Geothermal_energy_MK_B
Geotermisk borehuls hus, 14. marts 2008, Af Lydurs, Flickr, Creative Commons

Reykjavik har verdens største og mest sofistikerede geotermiske fjernvarmesystem, som har brugt naturligt forekommende varmt vand til at opvarme byens bygninger og hjem siden 1930. I dag står geotermisk energi for el - og varmeforsyning til hele byen. I 2006 kom 26,5 % af elektriciteten på landsplan fra geotermisk energi, 73,4 % fra vandkraft og 0,1 % fra fossile brændsler. Elektricitetsforsyningsnetværket bruger 7500MW termisk energi fra damp og vandforsyningssystemet genererer 60 millioner kubikmeter varmt vand. Byens afhængighed af fossile brændsler er drastisk reduceret, hvilket har medført at Reykjavik er en af verdens reneste byer. CO² udslip er fra 1944 til 2006 reduceret med op til 110.000.000 tons og sparer byen for op til 4 millioner ton CO² hvert år. Geotermisk energi har også bidraget til Islands transformation fra at være et fattigt land til en nation med en meget høj levestandard.

De specielle geologiske forhold på Island kombineret med en høj koncentration af vulkaner giver landet en åbenlys mulighed for at benytte geotermisk energi. Island får dets varme og elektricitet fra dets naturressourcer, som så bliver behandlet og distribueret gennem fem geotermiske elektricitets- og varmeværker. De ligger i den vulkanske zone, 30 km øst fra hovedstaden Reykjavik.

Reykjavik bykerne, Flickr, Creative Commons

Geotermisk varme kommer fra jordens indre, hvor temperaturer kommer op på 4.000-7.000 grader. Varmen kan komme op til jordens overflade med vand igennem spalter, revner og gennemtrængelige klipper. Nogle lande og kontinenter er ligesom Island placeret over disse naturlige varmeforsyninger. FN's geotermiske træningsprogram startede sammen med Island National Energi i 1968 et uddannelsesprogram for udviklingslande for at lære dem at udnytte potentialet i geotermisk energi.

Reykjavik Energiselskab servicerer omkring 170.000 personer og bruger 63 millioner kubikmeter vand. Rumopvarming står for 85% af varmeforbruget, mens bad og vaskefaciliteter bruger 15%. Dette inkluderer: Opvarmning af huse, svømmebassiner, drivhuse samt snesmeltning af gader og fortove.

Reykjavik Energiselskab bruger både vand fra felter med lave temperaturer under 150 grader (som findes på 1000 meters dybde) og fra felter med høje temperaturer, over 200 grader (som også findes på 1000 meters dybde). Vand med den lave temperatur bruges direkte til opvarmning af huse og energi fra felter med høje temperaturer bruges til at generere elektricitet og varmt vand til opvarmning af huse. Vand fra felter med lave temperaturer kan blive brugt direkte til opvarmning af huse uden nogen udveksling eller behandling og transporteres gennem et 1300 km distributionssystem ind til borgernes hjem. Det varme vand bliver enten genbrugt og sat i cirkulation igen og genopvarmet ved at tilføre varmere vand eller bliver ført ud i kloaksystemet.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer