Bæredygtige Byer™

Ringkøbing-Skjern: Energy 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune har det ambitiøse mål at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

2011_10_18_Ringkoebing-skjern

Projektet omhandler gennemførelsen af den ambitiøse kommunale energiplan "Energi 2020", der forpligter kommunen til at blive 100 % selvforsynende med vedvarende energi senest i 2020. Med dette initiativ er kommunen ved at gennemføre en række projekter om vedvarende energi og energieffektivitet - herunder et nyt koncept for et biogasanlæg, hvor store landbrug vil producere gas og sende den via 200 km transmission net til det lokale kraftvarmeværk, der omdanner gassen til el og varme. Kommunen lægger særlig vægt på vedvarende energiteknologier samt økonomiske udviklingsmuligheder for landdistrikter. Energi 2020 består af en 'energi-konto', der beregner det samlede energiforbrug inden for kommunens geografiske område og en ambitiøs plan for at sikre, at dette energiforbrug dækkes af vedvarende energi. 

>> Læs mere om projektet

>> Ringkøbing-Skjern: Grønt vækstlaboratorium i Vestjylland

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer