Bæredygtige Byer™

Rizhao: Solenergi som førstevalg

I Rizhao, en by på 3 millioner indbyggere i det nordlige Kina, bliver solenergi brugt til at forsyne byen med energi, varme og lys. 99 % af Rizhao’s husstande bruger solenergi til vandopvarmning. Desuden er næsten alle trafiklys, gade- og parkbelysning drevet af fotovoltaiske solceller. Denne case beskriver, hvordan det er muligt at overgå til solenergi, og at satsningen på solenergi har ført til flere internationale investeringer til byen.

Shanghai_electricity_19_March_By_Henning_Thomsen_MK_B
Shanghai electricitet, 19. marts 2008, Af Henning Thomsen, Flickr, Creative Commons

Rizhao kombinerer incitamenter og reguleringsværktøjer til at gennemføre en standardiseret og effektiv brug af vedvarende energi, specielt solenergi. 99 % af Rizhao's husstande bruger solenergi til vandopvarmning. De omliggende forstæder og landsbyer og bruger tilsvarende 30 %. 6,000 familier bruger også solenergi til madlavning i form af solovne mv. Desuden kører næsten alle trafiklys, gade- og parkbelysning på fotovoltaiske solceller.

En bredspektret brug af solenergi har reduceret forbruget af kul og har hjulpet til at skabe en markant forbedret luftkvalitet i Rizhao. Byens ledere var sikre på at byens omlægning til solenergi ville sætte en positiv udvikling i gang, så byen på længere sigt også ville forbedre sig socialt, økonomisk og kulturelt. Det har vist sig at holde stik. Efter 15 års fokus på solenergi strømmer udenlandske investeringer i 2007 til byen.

Provinsstyret støttede forskning og udviklingsaktiviteter for industrien i området, der fremstiller soldrevne vandvarmere. Disse investeringer resulterede i teknologiske gennembrud, som øgede effektiviteten og sænkede prisen på solcellerne. Prisen på solvarmeanlæg blev bragt ned til samme niveau, som en elektrisk vandvarmer. Bystyret i Rizhao stiller i dag krav om at alle nye bygninger inkorporerer solceller og de overværer konstruktionsprocessen for at sikre en ordentlig installation af dem. For at bevidstgøre borgerne i byen er der holdt åbne seminarer og kørt offentlige oplysningskampagner på TV. Regeringsbygninger, politikere og embedsmænds hjem var de første til at få solcellerne installeret. På den måde fungerede de som rollemodeller for resten af byen. Nogle offentlige institutioner og virksomheder sørgede endda for at deres medarbejdere fik installeret solceller i deres hjem gratis.

At Rizhao lykkedes med projektet har været resultatet af tre faktorer: En politik som opfordrer til brug af solenergi og giver økonomisk støtte til forskning og udvikling, lokale solcellevirksomheder der imødekom udfordringen og forbedrede deres produkter og bystyrets stærke politisk vilje til at gennemføre projektet.

"Efter 15 års indsats, ladet det til at fordelene ved at benytte solvarme er blevet almindeligt accepteret i Rizhao og "du behøver ikke længere at overbevise folk om at træffe det valg", ifølge Wang Shugang, embedsmand". [Red. oversættelse] Renewable Energy World
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer