Bæredygtige Byer™

Sønderborg: Fremtidens CO2-neutrale vækstområde

I Sønderborg-området er ambitionerne høje. Senest i 2029 skal området være selvforsynende med vedvarende energi og energiforbruget skal være 38 % lavere end i dag. Igennem ProjectZero gennemgår kommunen derfor store energieffektiviseringer og en omlægning af energiforsyningen til områdets egne vedvarende energikilder er allerede i gang. Den fremadrettede løsning kræver samspil mellem alle borgere, virksomheder, læringsinstitutioner, forsyningsselskaber og kommunen. Endelig skal klimaløsningerne være drivkraften for nye vækstvirksomheder både på energi- og klimaområdet.

SIB_Zero_huset_sonderborgTOP
Enfamiliehuset SIB Zero+ i Sønderborg producerer selv al sin energi. Foto venligst udlånt af ProjectZero, november 2010.

I Sønderborg vil man være frontløber med energieffektiviseringer, både hos energiselskaber, virksomheder, borgere og kommune. Målet for 2029 er, at områdets energiforbrug er dækket af lokal vedvarende energi, suppleret med offshore vindenergi i det omfang, det er nødvendigt for at nå målet om at blive CO2-neutral. De 'nemme' besparelser skal realiseres og den naturlige udskiftning af apparaturer og løbende renoveringer udnyttes til at indføre store og små 'klimakloge' løsninger. På landet skal biogasanlæg bidrage til at udnytte gyllen fra landbruget. Affald, vindmøller og solceller skal levere områdets elforsyning. Og der skal satses på energiafgrøder, der bliver omsat til biogas og til bioethanol til den transport, der ikke kan baseres på el.

Det er projektets ambition at Sønderborg skal være 'exploratorium' for dynamiske energisystemer. Exploratoriet skal demonstrere, hvor det lykkes at løse de problemer, der er forbundet med at omstille energi-infrastrukturen fra traditionelle envejs-energisystemer til mere dynamiske og intelligente systemer. Det er f.eks. målet, at den enkelte borger og virksomhed har mulighed for at tilrettelægge sit energiforbrug efter pris og udbud og der er allerede i dag installeret fjernaflæste målere i alle Sønderborg-områdets boligere og virksomheder. Målerne skal i 2029 udnyttes optimalt, så alt fra tøjvask til produktion igangsættes, når energien er billig, og der er mest af den.

ProjectZero modtager 'The European Energy Prize 2010' i Bruxelles. Foto venligst udlånt af ProjectZero, marts 2010.

I Sønderborg indviede man enfamiliehuset SIB Zero i 2010, der selv producerer energi og dermed er selvforsynende, både hvad angår el og varme. Det er planen at SIB Zero huset, skal have 'søskende' rundt omkring i Sønderborg-området. Og i 2029 forventes alt nybyggeri at være ZERO byggeri, så nye bygninger er selvforsynende med energi og varme. Alt offentligt byggeri vil ligeledes være bygget i en energieffektiviseret standard end foreskrevet af det gældende danske bygningsreglement. I den eksisterende byggemasse skal 55 % af boligerne være forsynet med grøn fjernvarme, som er baseret på geotermi, biomasse, biogas eller solvarme.

Et underjordisk lager placeret i Sønderborg-området sikrer lagring af den overskydende strøm fra en havvindmøllepark tæt på Als. Og bl.a. skal kommunens og de store virksomheders elbilparker og private frontløbere med elbiler sikre, at den overskydende energiproduktion kan bruges. Udover de mere håndgribelige tiltag der sigter på at reducere Sønderborgs energiforbrug, satser projektet også stærkt på læring. I ProjectZero mener man, at det er vigtigt at øge den generelle bevidsthed om bæredygtighed i alle aldersgrupper. Derfor er det ambitionen allerede i 2015 at have udvidet samarbejdet mellem uddannelserne i Sønderborg-området, der skal udbygges og tilføjes en klimavinkel.

"Der er ikke nogen trylleformular, når man skal skabe et CO2-neutralt område. Sønderborg-området har klart potentialet til at nå målet med sit fokus på et stærkt offentligt-privat partnerskab og bredt samarbejde. Virksomhederne i området har den fornødne viden og går forrest, og vi som rådgivere høster afgørende ekspertise." Divisionsdirektør, miljø, vand & energi, Grontmij | Carl Bro, Hans-Martin Friis Møller.

Omstillingen til et CO2-neutralt vækstområde vurderes på kort sigt at give både samfunds- og privatøkonomisk overskud. På længere sigt vurderes stigende priser på kul, olie og naturgas og på CO2-kvoter at kunne retfærdiggøre yderligere investeringer i bl.a. energi-effektivisering, vindmølleparker og omlægning til CO2-neutral transport. Allerede i 2015 vil ProjectZero-sekretariatet med erhvervsprogrammerne ZERObutik og ZEROcompany, hjælpe butikker og virksomheder til at prioritere energieffektiviseringer, få ny læring og udbrede de gode eksempler til andre virksomheder og indbyggere i og udenfor Sønderborg.

16. november 2010 / Af Signe Cecilie Jochumsen

Sidst opdateret d. 18. juni 2014

Kommentarer