Bæredygtige Byer™

Thisted: Næsten 100 % vedvarende energikilder

Thisted er næsten 100 % selvforsynende med vedvarende energi. Udvikling er kommet nedefra, fordi borgere, græsrodsorganisationer og lokale virksomheder går aktivt ind i at forsyne kommunen med vedvarende energi fra privatejede vindmøller, geotermiske anlæg og biogasanlæg. Thisted har modtaget den prestigefyldte Europæiske Solarpris for deres indsats med vedvarende energikilder. Kommunen er netop udnævnt til at huse et nyt nationalt testcenter for store vindmøller.

Wind_mills_in_fanoe_Island_july_29_2009_by_fotos_de_jctopfoto
Vindmøller, 29. juli 2009, fotos de jctopfoto

Thisted kommune bruger mindre end 1 % fossile brændstoffer til produktion af energi og varme. Tyve års erfaring med vedvarende energi har gjort, at kommunens energi- og varmeforbrug i dag næsten udelukkende kommer fra vedvarende energikilder som vind og sol, biogas, geotermiske anlæg, afbrænding af biomasse og overskudsvarme fra industrien. De forskellige vedvarende energikilder dækker over 100 % af strømforbruget og over 85 % af varmeforsyningen. Det betyder blandt andet, at kommunen årligt sparer miljøet for næsten 90.000 ton CO2.

Karakteristisk for Thisted's succes er, at brugen af vedvarende energikilder ikke er en beslutning fra politisk side, men en udvikling der er sket i takt med at lokale landmænd har investeret i de mange privatejede vindmøller og biogasanlæg. Af Thisteds i alt 252 vindmøller er alle på nær én privat ejet. For landmændene er det en god forretning at investere i en vedvarende energikilde, der på 6-7 år er betalt af. Ejeren kan herefter tjene penge på den energi, som sælges til det lokale forsyningsselskab.

Klitmøller, februar 1, 2009 by yuukal, Flickr Creative Commons

Forsyningsselskaberne og virksomhederne har selv opstillet konkrete mål for nedsætningen af CO2-udledningen. Nu er også kommunen gået aktivt ind i at engagere borgerne, blandt andet ved at lave foreningen Energiske Thyboer. Foreningen er et borgerinddragelsesprojekt, hvor kommunen opfordrer borgerne til på egen hånd at gå i gang med lokale tiltag med vedvarende energikilder. Det kunne for eksempel være at lave et biogasanlæg sammen med en landmand eller lave et fælles varmeanlæg, der kan betjene flere husstande. På borgermøder har alle mulighed for at komme og idéudvikle på nye energiløsninger og finde sammen i arbejdsgrupper. Kommunen står til rådighed med teknisk og økonomisk rådgivning og projekterne følges tæt, så ideerne så vidt muligt bliver realiserede.

Thisteds vision er at blive en CO2-neutral forgangskommune og blive international kendt for at nedbringe kommunens CO2-udledning. Gennem de nye energitiltag ønsker kommunen både at skåne miljøet og skabe flere arbejdspladser gennem en energiudvikling, der tager afsæt i kommunens allerede eksisterende erhverv. Målet skal nås blandt andet gennem en helhedsorienteret strategi med en samlet plan for vand, varme og el, energimærkning af alle offentlige bygninger samt en samlet plan for drift af den kollektive trafik. I september 2009 offentliggjorde regeringen en plan om at opføre et nyt nationalt testcenter for 250 m høje havvindmøller i Thisted kommune.

Sidst opdateret d. 16. december 2014

Kommentarer