Bæredygtige Byer™

Växjö: En fremtid uden fossile brændstoffer

I 1996 besluttede Växjö, en mindre svensk by, at de ville klare sig uden fossile brændstoffer. Kommunen indgik et partnerskab med lokale firmaer, industrier og transportselskaber om at nå dette mål. De udarbejdede en politik “Fossil Fuel Free Växjö”, hvor de forpligtede sig til at stoppe med at bruge fossile brændstoffer og reducere CO² udledning i varme og energiforsyning, transport, virksomheder og beboelse. En stramt styret planlægning og en detaljeret måling af byens CO² udledning er Växjö’s opskrift. Især har byen haft stor succes med at bruge biomasse til fjernvarme. Denne case fokuserer på ideerne og resultaterne af politikken.

Vaxsjo_cykel_med_fabrik_i_baggrunden_IMG_1543_MK_B
Växsjö cykel med fabrik i baggrunden, Flickr, Creative Commons

I 1996 besluttede Växjö, en mindre svensk by, at blive fri for fossile brændstoffer. Byen har i mange år haft gode erfaringer med at bruge biomasse til el og varme. Nu var ambitionsniveauet steget. De ville vise, at det er muligt også at gøre noget for klimaet på lokalt niveau. De ønskede at tage ansvar som by. Da kommunen spurgte transportfirmaer, industri og virksomheder, om de ville være med til at nå dette mål, var svaret positivt - de så det som en spændende udfordring. Sammen udarbejdede de en politik "Fossil Fuel Free Växjö", hvor de forpligtede sig til at standse brugen af fossile brændstoffer og reducere CO² udledning i varme og energiforsyning, transport, virksomheder og beboelse.

Växjö er nu foran målet i størstedelen af de forpligtelser, de har påtaget sig i forhold til at blive en by uden brug af fossile brændstoffer. 51 % af energien kommer fra biomasse, elektricitet på vedvarende energikilder, jordvarme og solenergi. På omkring 10 år er CO² udledningerne reduceret med 24 % per indbygger og er nu på 3,5 ton CO² /indbygger årligt, hvilket er en del lavere end det europæiske gennemsnit (på 8 ton CO²/indbygger årligt) og verdensgennemsnittet (4 ton CO²/indbygger årligt). Hvis denne gode udvikling fortsætter, kan byen blive verdens første by uden brug af fossile brændsler i 2015.

 Växsjö fjernvarmeanlæg, Flickr, Creative Commons

For at opnå et sådant resultat har kommunen haft en stramt styret planlægning og en detaljeret måling af CO² udledning. CO² udledning og energiforbruget er blevet målt og evalueret indenfor tre kategorier: Varme, elektricitet og transport. Kommunen tilpasser sine politikker alt efter, hvor der er brug for forbedringer. En af hovedårsagerne til Växjö's fremskridt er den massive udvidelse af deres fjernvarmesystem kombineret med et større forbrug af biomasse som brændsel. Høje oliepriser og favorable støttemidler har desuden tilskyndet husholdninger til at ændre deres varmesystem. Som resultat af dette kom 88 % af varmen fra vedvarende energi i 2005 (858 GWT).

Størstedelen af brændslen kommer fra biomasse og en mindre del fra tørv, olie og jordvarme. Den biomasse der bliver brugt er træflis, et affaldsprodukt fra træindustrien. En lille del solenergi er også brugt. På grund af et tidligere projekt med solenergi som mislykkedes for kommunen investerer husholdninger hellere i små biobrændselsanlæg til opvarmning i deres hjem.end solceller. 

For at reducere borgernes elforbrug har kommunen installeret måleapparater i kollegier og nybyggede huse. Kommunen har også sat restriktioner på energiforbruget i de nye ejendomme, de sælger og er begyndt at investere i passiv huse. At forbedre elektricitetseffektiviteten og transportsystemet har været mere besværligt end forbedring af varmesystemet, derfor er det disse to områder, der bliver de vigtigste indsatsområder de følgende år. 

Som en del af visionen om at mindske mængden af fossile brændstoffer i fremtiden har Växjö Kommune startet projektet SESAC - Sustainable Energy Systems in Advanced Cities. Projektet medfører en forventning om at nye bygninger bygges med et energiforbrug, som er ca. 33 % lavere end i det gældende bygningsreglement på tidspunktet for ansøgningen. Kommunen forventer (i 2011) at den lokale produktion af vedvarende energi vil blive øget med 8,822,000 kWh og at CO2-emissioner vil blive reduceret med 20 % i projektområdet. SESAC er et ambitiøst projekt, som Växjö Kommune blev nomineret for som finalist til Nordisk Energikommune 2011. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer