Bæredygtige Byer™

Vestenskov: Verdens første brintby

Vindmølleenergi er en udbredt vedvarende energikilde, men det er endnu ikke muligt at lagre overskydende energi til senere brug. Konsortiet Dansk Mikrokraftvarme er midtvejs i et 6-årigt projekt i Vestenskov på Lolland, Danmark, hvor de afprøver muligheden for at lagre vindenergi ved at omdanne den til brint. Den lagrede brint kan ved hjælp af en brændselscelle forsyne husstande med både el og varme, når behovet opstår. Målet er, at Lolland skal på landkortet som en europæisk rollemodel for implementering af brintteknologi i stor skala.

illustrationBB
Illustration af brintsamfund, illustration venligst udlånt af Bass Baltic Sea Solutions

I dag producerer Lolland 50 % mere vindenergi, end øen forbruger. Da ren vindenergi endnu ikke kan lagres, betyder det, at husstande i vindstille perioder bliver nødt til at benytte fossile brændstoffer. Ved at benytte vindenergien til at fremstille brint, der senere kan bruges i et mikrokraftvarmeværk, vil det være muligt at benytte næsten 100 % vedvarende energikilder til produktion af varme og strøm.

Projektet er inddelt i tre faser. I første fase byggede Dansk Mikrokraftvarme et test- og demonstrationsanlæg. Der blev udviklet et elektrolyseanlæg til fremstilling af brint og ilt, brændselsceller til elektrokemisk produktion af el og varme af den producerede brint samt udstyr til tilkobling af byens energiforsyning. I demonstrationsanlægget udnyttes brinten centralt til produktion af el og varme, som herefter forsyner områdets bygninger. Denne fase blev officielt indviet den 17. november 2006.

7,5 kW brændselscelle, foto venligst udlånt af Bass Baltic Sea Solutions

Den 15. september 2008 blev de første husstande i landsbyen Vestenskov tilsluttet brintanlægget. De 5 udvalgte testhuse fik installeret et mikrokraftvarmeværk på størrelse med et køleskab, som producerer el og varme. Brinten distribueres direkte til husstanden via underjordiske rør fra et stort elektrolyseanlæg, der er placeret på en mark bag byens plejehjem. Både el- og varmeforbruget i boligen vil være baseret på vedvarende energi, og energiforsyningen er således fuldstændig CO2-neutral. De decentrale mikrokraftvarmeværk giver en høj virkningsgrad og stor forsyningssikkerhed. I denne fase blev der blive gennemført test af sikkerheds- og driftsforhold.

Ambitionen for tredje fase (2010-11) er, at Dansk Mikrokraftvarme på baggrund af erfaringerne fra testboligerne skal forsyne omkring 35-40 boliger i Vestenskov med brint. Boligerne vil få installeret et brændselscellemodul på størrelse med et mindre fyringsanlæg med en effekt på ca. 2 kW. Anlægget vil både dække boligens varme og el-forbrug.

Anlæggene kan installeres i alle helårshuse, der har et radiatorsystem og som i dag opvarmes med naturgas eller oliefyr. I 2012 forventes alle huse i Vestenskov at være tilsluttet brintanlægget. Udover vedvarende energiforsyning forventer Lolland, at Brintsamfundet vil afkaste spin-off effekter for den generelle erhvervsudvikling. Uddannelse samt videreuddannelse indgår desuden som et naturligt element i planlægningen af projektet.

Brint

Brinter et grundstof, der ikke findes i fri form. For at frigive energi må brinten udsættes for en elektrolyse. Elektrolysen spalter brinten fra den olie, vand eller gasart, som brinten er bundet til. For at skabe spaltning skal der tilføres energi. Den energi kan for eksempel komme fra vedvarende energikilder som sol eller vind. Når brinten er spaltet, kan den bruges i en brændselscelle, hvor brinten driver en kemisk proces, der frigiver energi. Den kemiske proces forekommer, når brinten kommer i forbindelse med ilt fra luften og frigiver vanddamp som udstødning fra brintcellen. Ved denne 'forbrænding' opstår en elektrisk spænding, der kan bruges til strøm og varme. Fordelen ved denne proces er, at den ikke udvikler CO2, og at restproduktet udelukkende består af rent vand.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer