Bæredygtige Byer™

Vestmannaeyjar - Et modelsamfund

Bæredygtig udvikling på Vestmannaeyjar i Island er et energi-projekt, der sigter på at forbedre energieffektiviteten og reducere brugen af fossile brændstoffer i industri og husholdning fjernvarme.

2011_10_18_Vestmannaeyjar_0

Projektet har til formål at forbedre det nuværende energisystem på øen Vestmannaeyjar gennem et strategisk arbejde, der indebærer udvikling af en energipolitik og handlingsplan der skal gøre hele øen Vestmannaeyjar bæredygtigt i år 2020. Først og fremmest er anvendelsen af og profilen for det nuværende energiforbrug blevet analyseret. Dernæst er der igangsat  foranstaltninger til at øge brugen af vedvarende energi og reducere det samlede energiforbrug. En vigtig del af projektet er aktive deltagelse fra alle indbyggere og virksomheder på øen. Gennem et samarbejde mellem forskere fra Island, Irland, Skotland og Finland er der blevet gennemført et toårig delprojekt med anvendelse og afprøvning af intelligente målere i 30-40 huse og små virksomheder. Vestmannaeyjar blev nomineret som finalist til Nordisk Energikommune 2011 med projektet.

>> Læs mere om projektet

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer