Bæredygtige Byer™

Bilbao: Fra industriby til vidensby med sans for 'smarte' løsninger

Genopbygningsplanen for Bilbao har været ambitiøs og byen fremstår i dag som en af de mest velkendte succeshistorier i Europa. Hovedformålet var at ændre byens image fra industriby til viden- og serviceby - og det må siges at være lykkedes.

Bilbao_15_juni
Bilbao Arena, Foto: Inigo Bujedo Aguirre

Bilbao ligger i Baskerlandet i det nordvestlige Spanien og fungerer som centrum for de baskiske provinser. Historisk set har Bilbao været Baskerlandets økonomiske centrum og er det fortsat. Frem til slutningen på den europæiske industrielle revolution var Bilbao en af Europas vigtigste havnebyer med skibsværfter, handel og jernindustri. Bilbao er i dag mest kendt for sit ikoniske Guggenheim Museum. Bilbao er blevet til en europæisk kulturhovedstad, men byen er også meget mere end det.

I 1991 blev 'Strategic Plan for the Revitalisation of Metropolitan Bilbao' fremlagt og i planen blev der advokeret for en integreret tilgang til genopbygningen gennem bl.a. involvering af en række offentlig-private institutioner. Fremme af bæredygtigheden var også en del af målstænignen, bl.a. ved en opkvalificering af bylandskabet, bedre tilgængelighed til byen og social integration for byens forskellige grupper. Essentielt for strategiens (og byens) succes var den offentlige diskussion, som udarbejdelsen af strategien undervejs i forløbet medførte. Ved at afholde et meget stort antal offentlige seminarer, møder og events op til udviklingen af strategien fik man opbygget et samfund, der var bevidst om byens mission. Derudover var strategien med til at skabe en bred forståelse af byens fremtidige muligheder - en fremtid som både politkere, virksomheder og borgerne kunne se sig selv i.

Bilbao arbejder målrettet mod at positionere Baskerlandet som førende inden for clean-tech og investerer €1700 millioner om året (2,6 % af BNP) ligesom 28% af den totale investering til research, forskning og innovation (R D I) er øremærket eco-innovation. Den øget investering og indsatsen i byen har bl.a. medført at det offentlige transportsystem er blevet billigt, bæredygtigt og effektivt med eksempelvis med eldrevne sporvogne. Det har forbedret mobiliteten betydeligt og været med til at forhøje livskvaliteten for byens indbyggere.                                                                                         
Et andet eksempel på byens fokus på bæredygtige løsninger er Bilbao Arena designet af ACXT Arkitekter. For at spare på energien er arenaen designet med energi-regulerende facader. Til arenaen hører store græsarealer, der oftes skal vandes. For at sænke vandforbruget til overrisling af disse områderne er arenaen bygget til at opsamle regnvand. Til arenaen hører også en swimmingpool, der ifølge den lokale lovgivning af hygiejniske grunde skal 'spilde' en vis procentdel vand hver dag. Dette vand samles i en beholder og bruges af Bilbao Kommune til at rense gaderne i byen.

En af de primære erfaringer fra Bilbao er, hvordan byen har skabt et helt nyt element; ansvarsbevidste og målrettede institutioner med en intellektuel rolle i det bymæssige og regionale system. Institutioner, der samtidig orienterer sig i bæredygtig designløsninger og beskæftiger sig med viden i det lange og store perspektiv.

Læs også:
>> Emscher Park: Fra industri til parklandskaber
>> Madrid: Grøn renæssance
>> Theresienhöhe: En ny tæt og grøn bydel i München

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer