Bæredygtige Byer™

Chicago: den grønneste vej i USA

I foråret 2013 blev Cermak Road i Chicago kåret til den grønneste, mest bæredygtige vej i USA. Kåringen kommer efter byens fokuserede investeringer i implementeringen af et utal af grønne teknologier og grønne løsninger på strækningen.

Chicagos grønne vej
Cermak Road Foto: Chicago Department of Transport (CDOT)

Den vindblæste by har eksperimenteret med bæredygtige løsninger som svar på hvordan byen skal takle det øgede antal storme, voldsomme skybrud og ekstreme temperature byen oplever. Et af elementerne i projektet er den permeable belægning, der er blevet lagt på vejstrækningen i industrikvarteret Pilsen. Tanken bag den permeable overflade er at aflaste det lokale kloaksystem under voldsomme regnskyl. Som eksempel på projektets holistiske tankegang kombineres denne løsning med yderligere tiltag som regnbede og afledningen af regnvand fra husenes tagrender ned i grønne grøfter.

Andre eksempler på tiltag, der medvirker til et renere miljø er vejens LED gadebelysning, der bliver drevet af kombineret vind og solenergi, og siddeblokkene, der er lavet af smogspisende eller selvrensende cement. 23 % af byggematerialerne - asfalt og cement er genbrug fra andre projekter og efter vejfornyelsen blev 60 % af byggeaffaldet genbrugt i andre konstruktioner og byggeprojekter. Beplantningen der kan tåle tørke er valgt, for at undgå for meget spild af rent vand i løbet af sommeren. 

Chicagos grønne vej  Chicagos grønne vej

Fotos:  WBEZ/Caroline O'Donovan

Billigere - både i anlæggelse og vedligeholdelse 

Den 3,2 km lange strækning, som ligner en almindelig vej, har kostet 14 millioner $ at bygge, hvilket er 21 % mindre end en traditionel vejfornyelse. Udover at koste mindre skulle vejen også være billigere at vedligeholde og hævdes at kunne holde i op til 100 år. Byggeprocessen har været en lærerig proces, der har inspireret byen til at fortsætte med flere lignende projekter. Der er blevet plantet væsentligt flere træer, den offentlige transport er blevet forbedret og flere cykelstier er blevet implementeret sammen med et cykeldelingssystem. Siden det gode eksempel i Cermak Road er den permeable belægning blevet brugt i næsten alle efterfølgende vejfornyelser.

Den smog-spisende og delvis selvrensende cement, der er blevet anvendt i projektet, skulle forblive hvid trods forurening og bilos. Materialet er italiensk og udviklet på baggrund af forskning Vatikanet har foretaget med henblik på opførelse af kirker. Hemmeligheden bag cementens evne til at nedbryde udstødningsgasserne er, at materialets er behandlet med titanium dioxid (TiO2). Når den behandlede belægning påvirkes af sollys startes en reaktion, der nedbryder kvælstofdioxiderne i udstødningsgasserne. En evne, der ifølge de italienske undersøgelser, vil medfører at luften i en afstand optil 2,5 meter kan måles til at være renere end ved en ikke behandlet overflade.

22. august 2013 / Af Nina Kirstine Busk

Sidst opdateret d. 14. april 2014

Kommentarer