Bæredygtige Byer™

Emscher Park: Fra industri til parklandskaber

Ruhr, engang en af de mest forurenede og miljømæssigt nedbrudte regioner i verden, er i dag forvandlet. Som led i ’International Building Exhibition’ (IBA) påbegyndtes i 1989 planlægningen af Emscher Park, hvor nedslidte industrielle landskaber og vartegn er bevaret og brugt til nye formål. Saneringen har givet regionen et grønnere image, skabt sammenhæng og bevaret stedets identitet.

IndustryNature_in_Emscher_Park_by_dysturb_cc
Emscher Park, Af dysturb, Flickr Creative Commons

Ruhr-regionen i Tyskland var engang centrum for Europas stål- og kulindustri. De seneste 30 års omstrukturering af sværindustrien har resulteret i nedlagte stålværker og forladte kulminer spredt i hele området. Høj arbejdsløshed og massiv miljøforurening var en af konsekvenserne og store områder blev til brownfields med behov for sanering og miljøoprensning.

International Building Exhibition (IBA) Emscher Park blev i 1989 etableret af delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen som en tilgang til regional udvikling. I løbet af en ti-års periode skulle IBA Emscher Park påbegynde den økologiske, økonomiske og bymæssige revitalisering af Ruhr-dalen og Emscher floden. Det skete gennem etableringen af flere partnerskaber, heriblandt 17 lokale myndigheder i Ruhr-området. Den overordnede målsætning med IBA var at give regionen et grønnere image og puste nyt liv i de gamle industrianlæg. Efter IBA sluttede i 1999, overtog Projekt Ruhr (et nyt selskab med formålet at fremme projekter i Ruhr-området) opgaven med projektstyring. Projektet er nu i sin sidste fase, hvor der fokuseres på rensningen af Emscher floden, som forventes færdig i 2014.

Emscher Park, April 2007, Af dysturb, Flickr Creative Commons

En af IBA's væsentlige visioner for regionen var at skabe en grøn korridor, som skulle følge Emscher floden i den centrale del af industriområdet. Med den ville man opnå sammenhæng mellem, omkring og i bosættelser i regionen. Den øst-vest orienterede korridor bliver i dag kaldt Emscher Valley og forbinder syv eksisterende, men udvidede, grønne bælter, der løber i retningen nord-syd. Forbindelsen af regenererede grønne områder, genopdyrkede skove og rekreative områder i de 17 byer langs Emscher floden skaber en ny grøn infrastruktur for hele regionen. Projekterne spænder fra udvikling i stor skala til mindre byggepladser; anlæg af biotoper eller plantning af træer. I dag ligger Ruhr-Emscher distriktet skjult bag et grønt tæppe og fra motorvejen kan man se de bevarede industrielle vartegn tårne sig op gennem det grønne.

I helhedsplanen beskyttes ubebyggede områder ved at udnytte udtjent terræn og eksisterende bygninger frem for at indtage jomfruelig jord og bygge nyt. Det, der engang var aktive kulminer, koks- og stålværker er nu fyldt med kunst, kultur, boliger, forretninger og kontorer. Tidligere aktive stålværker skaber rammer for koncerter og bjergene af kul er blevet genvundet til rekreative formål med vandrestier og klatrevægge. Grønne stier, som følger tidligere industriveje og jernbanelinjer, forbinder byerne med landskabsparken.

Efter 20 års planlægning og implementering er Emscher landskabspark en realitet og har skabt en ny form for urbant landskab. Ved at opgradere både den økologiske og den æstetiske kvalitet af landskabet er en varig forbedring af bo- og arbejdsmiljøet opnået. Ruhr regionen har bevaret sin unikke identitet via genbrug og bevarelse af de fysiske strukturer fra den industrielle æra og er blevet et monument for det industrielle samfund.

Regenerering af Emscher floden

Et centralt mål i Emscher Park projektet var at rense Emscher floden, som løber 70 kilometer fra øst til vest centralt i den grønne korridor. I flere årtier havde floden ry for at være regionens åbne kloak; den var biologisk død efter at have været brugt som åben spildevandskanal siden slutningen af det 19. århundrede.

Nu, hvor minedriften er ophørt i en stor del af regionen, er man i gang med at installere underjordiske kloakker og floden bliver re-naturaliseret. Betonkanaler bliver fjernet og den naturlige vegetation genoprettet. Floden er blevet omstruktureret for at muliggøre en bedre forvaltning af vandet; en del af floden er ændret fra lige kanaler til snoede for at gøre vandgennemstrømningen langsommere. Træer og planter, som er vigtige for både forvaltningen og kvaliteten af vandet samt for dyrelivet i området, er blevet plantet langs bredden. Hele processen er et stærkt synligt symbol på en positiv forandring - en økologisk genopbygning af en industriel region.

En samarbejdende organisation af lokale myndigheder, minedrifts- og industrivirksomheder i regionen er ansvarlig for udbedringen af floden. Den samlede investering er på 4,4 mia. EUR. Målsætningen er, at rensningen skal være færdig inden år 2014.

Finansiering

Finansiering til Emscher Park kommer fra en række forskellige instanser. Delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen tildelte 17,9 mio. euro til IBA. Ansvaret for de enkelte projekter ligger hos de forskellige entreprenører og udviklere (lokale myndigheder, private virksomheder og nonprofit-grupper). De fleste projekter finansieres i fællesskab af de lokale myndigheder og private virksomheder. I sommeren 1993 var der blevet investeret i alt 2,5 mia. euro i regionen. Omkring to tredjedele kom fra offentlige midler og en tredjedel fra private investorer.

Efter IBA sluttede i 1999, overtog Projekt Ruhr (et nyt selskab med formålet at fremme projekter i Ruhr-området) opgaven med projektstyring.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer