Bæredygtige Byer™

København: Skt. Kjelds kvarter – det første klimakvarter

På Ydre Østerbro ligger et kvarter, som mange københavnere kun sjældent passerer: Skt. Kjelds Kvarteret. Her peger de brede asfalterede veje, store murstenskarrerne og gamle butiksskilte stadig tilbage på en tid, hvor brokvarteret var et rigtigt arbejderkvarter. Men snart vil et større områdeløft give gaderne omkring Skt. Kjelds Plads en helt ny identitet: Det skal være Københavns første Klimakvarter.

main

København har de sidste par år oplevet flere kraftige skybrud, hvilket bl.a. har sat kloakkerne under pres. Derfor valgte Københavns kommune at transformere et gammelt arbejderkvarter til et klimakvarter, der viser, hvordan klimatilpasning kan opgradere det urbane rum gennem teknologi og æstetik.

Pragmatiske løsninger

Projektet Skt. Kjelds Klimakvarter er designet af TREDJE NATUR. De vandt den store, europæiske arkitektkonkurrence for arkitekter under 40 år, kaldet EUROPAN, med dette projekt. Projektet har til hensigt at vise, hvordan byfornyelse kan styrke de eksisterende funktioner og samtidig komme med nye tiltag, der gør området bedre i stand til at klare klimaudfordringerne. F.eks. ved at skabe kanaler, der kan lede regnvandet ud til havnen samt flere overflader, der kan optage regnvandet, hvilket asfalt ikke kan.

1

Skt. Kjeld kvarterets beliggenhed

Hovedmålet er at 20 % af arealet, svarende til 50.000 kvadratmeter, skal omdannes fra at bruges til parkering og trafik til at være grønne områder. Hvert element har en dobbelt funktion - f.eks. fungerer cykelstierne også som regnvandskanaler, og grønne områder er dejlige at opholde sig i men fungerer også som steder, hvor vandet kan trænge ned. Og netop afledning af regnvandet spiller selvfølgelig en stor rolle i projektet. Løsningerne inkluderer også et vandtårn, grønne tage, blomstrende forhaver og et væld af kanaler. Visionen for kvarteret lød fra start af "tænk hvis du kunne høre rislende vand og fuglesang i dit kvarter…".

12

Visuel rendering af Tredje Natur

Borgerinddragelse

Beboerne i kvarteret spiller en vigtigt rolle i projektets succes. Planlægningen hænger først ordentlig sammen, når den også tager højde for beboernes individuelle behov. Hjemmesiden klimakvarter.dk er både en informationsportal og en platform for beboerkommunikation. Beboerne kan skrive sig op til arrangementer med fokus på urban farming, grønne tage og andre klimavenlige tiltag, som vil komme til at forme kvarteret. Der bliver også jævnligt afholdt fælles møder, idet tanken er, at inddragelse af beboerne i beslutningsprocessen vil sikre et fleksibelt og bæredygtigt kvarter.

En af de store pladser i kvarteret, Tåsinge Plads, forventes at stå færdigt i løbet af 2014. Skt. Kjelds Klimakvarter er i 2013 blevet optaget på Sustania100 - en liste over de mest inspirerende grønne løsninger i verden.

 

3. maj 2013 / Af George Peter Surovov

Sidst opdateret d. 18. juni 2014

Kommentarer