Bæredygtige Byer™

London: 2.012 grøntsagshaver i 2012

Et bæredygtig fødevareinitiativ, Capital Growth, opfordrer Londonborgere til at forandre værdiløs jord til grøntsagshaver som vil skabe lokale, sæsonbetonede og økologiske fødevarer. Ud over at tilbyde sunde, betalelige produkter og absorbere visse CO2-udledninger fra London’s transportsystemer, vil disse nye oaser skabe grønnere byer, mere behagelige steder at bo og bringe lokalsamfund sammen om et fælles mål.

Tomatoes_in_London_Photo_by_Nick_Saltmarsh_November_2008_Flickr_Creative_Commons_cropped
Tomater i London, foto af Nick Saltmarsh, november 2008, Flickr Creative Commons

London, England, vil have verdens opmærksomhed i perioden juli til september 2012, når byen er vært for de 30. Internationale Olympiske Lege. Byen har sat bæredygtighed øverst på dagsordenen til denne begivenhed og  The London 2012 Sustainability Plan (London Bæredygtighedsplan 2012) er blevet skabt for at illustrere, hvordan sådan en opgave kan løses til tiden. Den er struktureret efter fem prioriteter: klimaforandringer, affald, biodiversitet, inklusion og sund livsstil - altsammen noget som bliver adresseret gennem hele den periode, de olympiske lege er under opførsel, under legene og i eftertiden ved at sætte en ny standard for, hvordan fremtidige lege kan planlægges mere bæredygtigt. 

En afgørende faktor for bæredygtigheden af de Olympiske Lege i London bliver, hvordan byen forsyner legene med fødevarer. De miljømæssige og sociale konsekvenser af at brødføde omkring 1.3 mio. bygningsarbejdere og adskillige måltider til hver af de forventede 14 millioner deltagere er væsentligt. Samtidig kunne en bæredygtig tilgang til fødevareforsyning have en langsigtet og kraftig effekt på lokalsamfund og kan være bestemmende for, hvordan fødevarer produceres i fremtiden. Det er af denne årsag, at et af de mest karakteristiske initiativer i kategorien 'sund livsstil' ('healthy living') er en bæredygtig fødevarestrategi. En sådan strategi vil promovere produktionen af friske, lokale, årstidsbestemte økologiske f'ødevarer med fokus på planter fremfor dyr. 

Grøntsager, foto af Nick Saltmarsh, August 2008, Flickr, Creative Commons

Regeringen har etableret et såkaldt Capital Growth projekt  (Vækst i Hovedstaden) for at opmuntre Londonborgere til at etablere grøntsagshaver i byområder med ledige arealer såsom skolegårde, plejehjem, ubrugte jernbanegårde, kanalbredder, boligområder og især flade tage på beboelses- og erhvervsbygninger. Dette opnås delvis ved at tilbyde valutainitiativer såsom £1000 til hvert tagområde, der konverteres til en have. For at blive i stand til at brødføde de Olympiske Lege med lokalt dyrkede fødevarer håber de OL-ansvarlige at de kan skabe 2.012 nye lokale grønthaver før de Olympiske Lege i 2012.

Det vurderes, at London har omkring 100 km2 flade tage med potentiale til at dyrke fødevarer i byen. Omdannelsen fra tage til grønthaver vil ikke kun skabe lokal forsyning, men også vil mindske Londons CO2-fodaftryk og skabe projekter i lokalsamfundene, som øger evnen til at være selvforsynende. Capital Growth   organiserer og matcher borgere, som er villige til at anlægge haver på ledig jord i byen og tilbyder disse borgere redskaber og kompost til at få deres projekter igang.

Ved at matche eksisterende uønskede jordlodder med mennesker, som ønsker at opdage glæderne ved at dyrke deres egne fødevarer... vil London blive grønnere, et mere behageligt sted at bo og vil samtidig forsyne byen med sunde og betalelige fødevarer, Boris Johnson, London Borgmester

Som den mest højprofilerede internationale begivenhed er de Olympiske Lege en stor mulighed for at demonstrere, hvordan byer kan blive mere bæredygtige gennem simple initiativer, som medfører store forandringer i borgernes livsstil. Transformationen af London fra forbruger til producent vil have langvarig betydning for byens fødevaresikkerhed, borgernes sundhed, sammenhængskraften i lokalsamfundene og for byens internationale image. Som del af  The Sustainability Plan vil Capital Growth hjælpe folk til at genetablere forholdet til den frugt og de grøntsager, de spiser samtidig med, at de forbedrer luftkvaliteten, begrænser trængslen i trafikken og CO2-udledninger forbundet med fødevaretransport og i sidste ende at gøre London til et bedre sted at bo. 

DAC& BOOKS/SHOP

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer