Bæredygtige Byer™

London: Insekter i højden

I det centrale London, England, undersøger et 3-årigt projekt via levende tage, hvordan man bedst muligt skaber levesteder for truede insekter og fugle i tætbebyggede områder. Ved at anlægge levende tage på seks større bygninger skal et grønt vegetationsnetværk sikre levesteder for blandt andet humlebien. I takt med at grønne områder mange steder indskrænkes i byer, er projektet mere relevant end nogensinde.

Case_-_Lewisham_Living_Roof_-_Buglife_-_Dusty_Gedge_-_nov2009
Taget af Lewisham rådhus har været tilplantet siden april 2009, venligst udlånt af Dusty Gedge, LivingRoofs

Projektet Living Roofs for Wildlife ('levende tage for dyreliv') vil i løbet af de kommende tre år anlægge i alt seks levende tage i det centrale London. Tagene vil med tiden indgå i et vegetationsnetværk, der skal sikre, at byens humlebier, sommerfugle, insekter og fugle overlever. Projektet fokuserer især på humlebien Foranderlig Humle (Bombus humilis) og fuglen Husrødstjerte (Phoenicurus ochruros). Begge arter er truede, idet deres habitater hastigt nedbrydes, når by og intensivt landbrug udbredes. For at genskabe naturtro habitater for de truede endemiske dyr vil de levende tage bestå af vild engbevoksning samt småstens- og sandområder.

To af tagene er allerede anlagt og designet i overensstemmelse med anbefalinger fra tidligere forskning på området. Taget på Lewisham rådhus har været tilplantet siden april 2009 og har vist sig at tiltrække en del dyreliv. Ved hjælp af planten Hørbladet Torskemund (Linaria vulgaris) og anden beplantning er det for eksempel lykkedes at tiltrække honningbier (Apis mellifera). Dermed opfylder projektet målsætningerne i den nationale engelske biodiversitets-handlingsplan. På taget af Londons transportsektors hovedkvarter har projektet desuden installeret solceller som en del af det levende tag, der stod klar til beplantning i november 2009.
 

Klar til beplantning. Levende tag på Londons transportsektors hovedkvarter, nov 2009, venligst udlånt af Dusty Gedge, LivingRoofs.

For at vende nedgangen i det urbane dyreliv er det afgørende at få fastlagt, hvordan de levende grønne tage bedst tilpasses det urbane dyrelivs behov. Erfaringerne med de seks tage i projektet skal derfor hjælpe med at afklare, hvilken positiv effekt de levende tage har på dyrelivet i London. Projektet skal blandt andet kortlægge hvilke dyr, der bebor de levende tage, hvilke type blomster der behøves for at tiltrække dem og hvilket underlag, der er det mest anvendelige.

Living Roofs for Wildlife projektet bygger videre på 10 års tidligere erfaring og arbejde med levende tage. Dyrelivsorganisationen Buglife og eksperterne indenfor levende tage, LivingRoofs, som står bag projektet, har i en årrække arbejdet målrettet på at få flere levende grønne tage i London. Arbejdet med de levende tage startede med fokus på husrødstjerten, en sjælden ynglefugl i England, der er afhængig af grønne urbane åndehuller. Arbejdet ledte til oprettelsen af 400.000 m2 levende tage i London mellem 2004 og 2009. På baggrund af dette blev et vigtigt studie af biodiversitet på levende tage udført i 2007.

Udover taghavernes funktion som habitat fungerer de også, ligesom alle andre grønne tage, som en effektiv isolering. De levende tage kræver ikke megen vandafledning, idet taget holder på og selv fordamper 70-100 % af regnvandet. I London og andre storbyer kan levende tage - udover at skabe nødvendige habitater for byens insekter - derfor også være med til at reducere energiforbruget og forebygge oversvømmelser af kloaksystemet. Dusty Gedge fra LivingRoofs mener dog, at det er vigtigt at holde fokus på leveforhold for biodiversitet i planlægning og anlægning af grønne tage. De klima- og isoleringsmæssige fordele ved levende tage vil naturligt følge, når de optimale leveforhold for insekter og småfugle skabes.

DAC& BOOKS/SHOP

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer