Bæredygtige Byer™

Portland, Oregon: Afledning af regnvand i byer

Portland, Oregon, USA har, som Danmark, været udsat for kraftige regnskyl de sidste par år, hvilket har medført voldsomme oversvømmelser. Byen har dog fået bugt med problemet, og har formået at omdanne udfordringen til en fordel for byen.

2011_09_14_LAR_i_Portland_01

Baggrund
Portland startede deres regnvandprogram i begyndelsen af 1990'erne som en reaktion på Municipal Separate Storm Sewer Systems (MS4) udledning af forurenet overflade regnvand i lokale vandområder. Programmet indeholdt bla. en forvaltningsplan for regnvand, baseret på Bureau of Environmental Services (BES) undersøgelser af byens allerede eksisterende muligheder og målt effektivitet af Best Management Practices (BMPs). BES fremhævede i deres undersøgelser, hvad der kunne forbedres for at mindste forureningen af det udledte regnvandet, og samarbejdede med andre afdelinger for at optimere BMP'erne. I 1996 blev der dannet et Stormwater Policy Advisory Committee (SPAC) af forskellige interessenter, f.eks. landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, intitutionelle organisationer og de industrier der står for rensningen af regnvandet, der kunne komme med input til debatten. SPAC udviklede i løbet af 3 år et oplæg til byens regnvandsmanual. Manualen bliver nu opdateret hver år baseret på input og overvågning af demonstationprojekter.

Genbrug af regnvand
Portland, Oregon, USA har, som Danmark, været udsat for kraftige regnskyl de sidste par år, hvilket har medført voldsomme oversvømmelser. Byen har dog fået bugt med problemet, og har formået at omdanne udfordringen til en fordel for byen. Gennem forskellige tiltag er byen blevet grønnere, regnvandet opsamles til genbrug i dagligdagen og 50.000 husstande er frakoblet regnvandkloaksystemet. At genbruge de store mængder regnvand aflaster ikke alene kloaksystemet med 4 mio kubikmeter vand årligt, men giver også en økonomisk besparelse til de enkelte husstande.

Grønne, permeable overflader
Danmark har den sidste tid stået under vand og vil snart gøre det igen. En af grundende er manglende permeable overflader i byen, og at bl.a. Københavns kloaksystem ikke er bygget til at optage store mængder nedbør. Dette var også tilfældet i Portland før de nye regnvands-tiltag blev implementeret. Idag er byen blevet grønnere, mange veje er snævret ind til fordel for grønne bede. Derudover er der blevet skabt grønne områder imellem bilerne på de store af byens parkeringpladser, som opsuger dele af regnvandet, og på den måde sikre at vandet ikke flyder rundt i gaderne. Med de mange grønne overflader i byen er der skabt øget gennemtrængelighed. Dette er desuden en væsentlig faktor i forhold til at forsinke regnvandets løb til kloakerne og derved sikre at de ikke flyder over.

Grønne tage
En anden løsning som Portland har forsøgt sig med er beplantning på tage. Dette er med til at opsuge og forsinke vandets tilløb til kloakken. Kombinationen af plantematerialet, jord og stenmateriale, vil hjælpe med til at holde vandet efter et regnskyld tilbage fra gadeplanet afhængigt af det grønne tags tykkelse og plantetype. Med et grønt tag vil der desuden ske en fordampning af vandet gennem planterne selv, hvilket mindsker den vandmængde som kunne føre til oversvømmelse. Fordampningen via de grønne tage i Portland har også den positive effekt, at det sænker temperaturen omkring bygningen i de varme sommerperioder. Omvendt fungere grønne tage som et ekstra isoleringslag, som holder på varmen i vinterperioden. Arkitektonisk og æstetisk er der også en stor gevinst at hente ved at implementere grønne tage i byen idet planterne med deres grønne farvenuancer giver en ekstra dimension til byggeriet og dermed bybilledet som helhed.

Portland er et godt eksempel på hvad der kan gøres når mere regnvand i byen er en kendsgerning, men det skal tages med i overvejelserne at miljø, placering og bl.a. vandstandshøjde også spiller ind på hvor effektive og bæredygtige løsningerne er. Derfor kræver hvert område af byen særlig opmærksomhed på og forståelse for hvad der er det bedste tiltag for lige netop det område. For at nedsætte oversvømmelses risikoen i byerne kan bl.a. Københavns Kommunerne sandsynligvis med held efterligne mange af de tiltag der er blevet lavet i Portland. Men der kan også gøres meget for afhjælpningen gennem private initiativer som f.eks.anlægning af grønne tag, genbrug af regnvand til havevanding mm.

Relevante links:
>> Portland: Vækst med omtanke
>> Chicago: Grønne tage mindsker energiudgifter
>> Augustenborg: Grønne tage og regnvandskanaler
>> Enschede: Regnvand som ressource

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer