Bæredygtige Byer™

Singapores grønne netværk

Med visionen om ’en by i en have’ har Singapore opbygget et netværk mellem byens parker, hvor en kombination af stier til gående og cyklister samt beplantning og rekreative områder forbinder de mange grønne områder og parker i byen. Løsningen, som er forholdsvis billig, skal skabe sundere livsstil, bæredygtige transportmuligheder, social interaktion samt bedre forhold for dyrelivet.

Billede af Singapores grønne netværk. Orienterende mail er sendt til GigiZec, har ikke modtaget svar.
Singapores grønne netværk, foto: GigiZec

Med visionen om 'en by i en have' har Singapore opbygget et netværk mellem byens parker, hvor en kombination af stier til gående og cyklister samt beplantning og rekreative områder forbinder de mange grønne områder og parker i byen.  Løsningen, som er forholdsvis billig, skal skabe sundere livsstil, bæredygtige transportmuligheder, social interaktion samt bedre forhold for dyrelivet.

Netværket af grønne stier bliver bygget på strækninger langs veje, jernbaneskinner og kanaler. Den nationale park-komité(National Parks Board) i Singapore i samarbejde med andre regeringsudvalg udnytter de lige, smalle områder langs infrastrukturen i byen, der ikke kan bruges til andet byggeri eller arealanvendelse. Netværket består som regel af 3,5-4 meter brede gang- og cykelstier ved siden af 1,5-2 meter brede beplantningsområder. Første generation af netværket havde kun beplantning langs stier med bænke. I dag har områderne udviklet sig til at indeholde fitness-områder, små legepladser eller opholdssteder. Ved at omdanne disse smalle områder til et netværk af stier og rekreative områder, er det muligt at forbinde parker og grønne områder sammen til syv 'loops' rundt på øen, som hvert er mellem 20 og 40 km langt. Siden 1991 har netværket vokset sig 200 km langt og er planlagt til at nå 300 km i 2015.

Singapore Park Connector map2Singapore PCN Map, kort: National Parks Board

På korte strækninger, som ikke har en tilstrækkelig bredde eller kvalitet til en forbindelse i netværket, overvejes løsninger som stille trafik, hvor antallet af cyklister skal stige af og trække cyklen. Andre steder er den nationale park-komité i gang med at skabe et samarbejde med ejere af jorden og derved få mulighed for videre udvidelse af stinetværket.

Ud over behagelige rekreative områder skal netværket hjælpe indbyggerne i Singapore til hurtigt at nå ud i de grønne områder. Undersøgelser har vist, at mængden af besøgende af netværket mellem parkerne er steget fra 1% i 2006 til 26% i 2011. Størstedelen af anvendelsen er cykling, løb og rulleskøjteløb. Samtidig er indbyggere begyndt at bruge netværket til daglig pendling til og fra arbejde. Den stigende popularitet af det grønne netværk har inspireret bolig foreninger til at bygge nye stier, så beboere har nemmere adgang til det grønne netværk.    

Udvidelsen af Singapores grønne områder har også gavnet dyrelivet, bl.a. med nye og 'tilbagevendte' fuglearter, sommerfuglearter og guldsmedarter. Næste step i planen er en 150 km lang rute rundt på øen langs vandet.

Læs også: 

>> København: Verdens bedste cykelby

>> Curitiba: Den grønne hovedstad

>> Madrid: Grøn renæssance 

17. april 2013 / Af Nina Kirstine Busk

Sidst opdateret d. 3. februar 2014

Kommentarer