Bæredygtige Byer™

Fremtidens by: Landbrug i højden

Vertikalt landbrug er fødevareproduktion, dyrket i byens højhuse. Det er visionen om en bæredygtig fødevareproduktion, der kan imødekomme et stigende antal mennesker i fremtidens byer. Det vertikale landbrug er bæredygtigt på flere niveauer både med hensyn til forbrug og genanvendelse af energi, vand, transport og affald, men også med hensyn til produktion af økologiske fødevarer. Landbrug i højden er endnu ikke et realiseret projekt.

circular_farm_shell_Chris_jacobs_2008_MK_B
Landbrug i etager, 2008, Af Chris Jacobs

Det anslås at inden år 2050 vil klodens befolkning stige med omkring 3 milliarder og næsten 80 % af dem vil opholde sig i bycentre. Denne massive vækst i befolkningstallet sætter massive krav til fremtidens fødevareproduktion. I dag bliver planter dyrket udendørs og er dermed afhængige af vejrforhold. Årligt beskadiges eller ødelægges millioner tons værdifulde afgrøder på grund af massive oversvømmelser, monsuner, orkaner og langvarige tørker.

Ekstreme vejrforhold, som konsekvens af klimaforandringer, er derfor en af drivkræfterne bag udformningen af vertikalt landbrug. Indendørs landbrug, drivhus produktion af grøntsager og frugter, er ikke en ny ting, men der er et presserende behov for at udvikle og udvide denne teknologi, hvis der skal produceres fødevarer til yderligere 3 milliarder mennesker. Denne nye tilgang til helårligt bæredygtigt indendørs landbrug indbefatter banebrydende teknologier i bæredygtige højhuse som minimerer de miljømæssige konsekvenser af fødevareproduktion.

Tanken er, at disse bæredygtige fødevareproducerende højhuse skal placeres i hjertet af verdens urbane centre. De foreløbige projektforslag benytter teknologier såsom solenergi, genanvendelse af affald og vand og en massiv reduktion i brugen af fossile brændstoffer, tidligere anvendt til at dyrke jorden og transport af varer. Derudover er vertikale landbrugsprodukter økologisk dyrket, da behovet for anvendelse af herbicider, pesticider og gødning overflødiggøres på grund af det beskyttede miljø.

Udvikling af ideen

En førende forsker inden for dette område er professor Dickson Despommier, fra Environmental Health Science ved Columbia University i New York. Ideen tog udgangspunkt i en hypotetisk udfordring oprindelig præsenteret for et hold studerende. De studerende tog udfordringen op og udklækkede en række forskellige prototyper som inspirerede Despommier til at arbejde på ideen, ikke som en hypotese, men som en reel mulighed. Siden har adskillige forskere og arkitekter skabt en række realiserbare projekter og den vertikale fødevareproduktion synes tæt på realisering.

Således er en lang række inspirerende og innovative projekter opridset, primært placeret i tætte bymiljøer. Realdania udskrev i denne forbindelse en konkurrence om fremtidens landbrug, hvor en række innovative ideer blev præsenteret. På trods af at det vindende projekt ikke er skabt i en bymæssig ramme, er den bæredygtige tanke om at anvende varmen fra husdyr til at opvarme drivhus med fødevareproducerende planter, særdeles interessant i relation til vertikalt landbrug i byer.

Læs også:
>> New York: Økologisk køkkenhave i højden
>> Todmorden: Grøntsagerne spirer i byens blomsterbede

>> Havana: Urbane køkkenhaver brødføder byen

>> Göteborg: Scenarier om bæredygtig fødevareproduktion og -forsyning i byen

 

 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer