Bæredygtige Byer™

Johannesborg: Økologiske nyttehaver for alle

I Johannesborg har man skabt et effektivt undervisningsprogram om sund ernæring ved at igangsætte nyttehaveprojekter i samarbejde med beboerne. Projektet er et tilløbsstykke for lokalbefolkningen og ruster folk til at etablere deres egne økologiske haver. Hensigten er at omdanne Johannesborg til en grøn storby ved at tilskynde beboerne til at genskabe byen på en bæredygtig måde.

GHP_nyttehaver_theberkanainstitute
GreenHouse People's Environmental Centre Project (GHP), foto venligst udlånt af The Berkana Institute

Midt i downtown Johannesborg, Sydafrika, ligger en park, der er blevet til en oase for de lokale beboere. Omdrejningspunktet i dette lokalsamfund er GreenHouse People's Environmental Centre Project (GHP), der involverer og oplærer byens borgere i urbant jordbrug og grønne byggeprincipper. Projektet blev iværksat som en reaktion på de ressourcemæssige barrierer, som miljøbevægelserne i området havde. Ved at benytte sydafrikanske landmænds viden og færdigheder er målet at integrere økologisk landbrug, grønt byggeri og design samt effektiv og vedvarende energi i byens udvikling.

GHP blev indledt i 1993 af Earthlife Afrika Johannesburg i samarbejde med Johannesborgs bystyre. Centret åbnede officielt i september 2002 samtidigt med verdenstopmødet om bæredygtig udvikling (World Summit on Sustainable Development). GHP er et af de få projekter, der rent faktisk anvender principperne fra Agenda 21 og undervisningscenteret har udviklet sig til et knudepunkt, der på en enkel og konkret måde er i gang med at forvandle Johannesborg til en grøn storby. Projektet, som er beliggende i det nordvestlige hjørne af Joubert Park, demonstrerer bæredygtige teknikker og videregiver information, som gør enkeltpersoner i stand til at forbedre livskvaliteten i deres samfund på en bæredygtig måde.

Lokale beboere på arbejde i de økologiske nyttehaver, foto venligst udlånt af The Berkana Institute

GHP har overtaget et gammelt parkforsyningsdepot og omdannet dets bygninger, drivhuse og jord. Hovedbygningen består af et projektkontor og ressourcecenter, der er omgivet af små jordlodder, som lokalsamfundet opdyrker. I nyttehaverne uddannes det omfattende lokalsamfund inklusive børnehaveklassebørn i økologisk landbrug og brug af organisk kompost. GHP kører workshops i centeret og besøger efterfølgende de brugere, som implementerer den nye viden.

Projektet har påvirket adskillige mennesker gennem sit opsøgende undervisningsprogram, og omkring 100 familier i townships'ene har nu transportable 'tøndehaver'. GHPs praktiske demonstrering af hvordan man skal dyrke, bygge og genbruge aktiverer mennesker såvel som omgivelserne og enkeltpersoner inspireres og overbevises om, at de har muligheden og evnerne til at forbedre deres egen livskvalitet. Desuden fungerer projektet som en base for miljøaktivisters netværk, samarbejde og videnudveksling.

"Det her er enestående. Få uddannelsesmæssige demonstrationsprojekter er ligeså tilgængelige." Programkoordinator i GHP, Vanessa Black

Byggeri

Projektkontoret og ressourcecenteret er en renoveret bygning, som er opført på fundamentet af et gammelt planteskur. Skurets materialer såsom sten, jord og vinduer er genbrugt. Én af væggene er bygget af halmballer dækket med rødt mudder og i hele bygningen er der lagt et gulv bestående af gødning og jord. På væggene har man blandet forskellige oxider for at give farve og holdbarhed, så de ikke behøver maling.

Den lille bygning har naturlig belysning, komposteringstoiletter, et indbygget solkomfur og regnvandsopsamling. Spildevand (fra f.eks. håndvask) bliver renset for olie og sæbe via sand og strå for derefter at blive genbrugt i haven.

GHP giver on-site undervisning i en bred vifte af byggekomponenters miljømæssige og sundhedsmæssige påvirkninger i forbindelse med produktion, transport samt anvendelse og bortskaffelse. De nye metoder har sinket byggeprocessen, da en forholdsvis stor del af arbejdet er eksperimenterende. De lokale byggekyndige, som har stået for anlægget, var i starten skeptiske overfor de nye idéer, men ser nu metodernes fordele og anvender dem udenfor GHP.

"Jeg har lært så meget; såsom ikke at blande jord og murbrokker, men at opbevare jorden separat til opblanding med cement, og at nedbryde mure forsigtigt for at bevare mursten til genbrug." Thulie Manana, ejer af Abathandi Construction (firmaet som står for byggeriet og renoveringen)

Borgerinddragelse og uddannelse

Centeret er med til at støtte forskellige fællesskaber i byen. Det støtter bl.a. Soweto's projekter om 'åbne arealer'. I samarbejde med boligselskabet NGO COPE Affordable Housing (billige boliger) holder centeret workshops med adskillige højhusadministratorer om energi- og miljømæssige spørgsmål. GHP samarbejder også med et andet boligselskab; NGO, PlanAct for at støtte 'Muldersdrift Housing Trust', der planlægger og realiserer økologisk boligbyggeri i et område 40 kilometer vest for Johannesburg.

Herudover indgik GHP i 2001 et tæt samarbejde med Johannesborgs bystyre om at omformulere byens 10-års boligstrategi til en miljømæssig bæredygtig boligpolitik.

GHP arbejder med mere end 20 grupper i Johannesborg og tilser deres fremgang. På en månedlig basis bliver sydafrikanere oplært i energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder. Deltagerne undervises i, hvordan man bygger mobile solvarmere, solkomfurer og gel-ethanol brændeovne og opfordres herefter til at starte deres egne små virksomheder.

"Vi ønsker at skabe arbejdspladser, samtidig med at vi løser miljøproblemer." Dorah Lebelo, leder af GreenHouse projektet 


GHP kører lignende programmer i townships og alternative bebyggelser i udkanten af Johannesborg. Her er mange indbyggere stadig afhængige af billigere ressourcer såsom paraffin til madlavning. Andre må undvære elektricitet, når de ikke kan betale regningerne. Solovnene er fornuftige både økonomisk og miljømæssigt, da omkring 92% af Sydafrikas elektricitet kommer fra kulfyrede kraftværker. Dette gør elproduktion til nationens største medvirkende årsag til drivhusgasser.

"Elektricitet er meget dyrt, og dette er en måde at udnytte en naturressource - solen - som vi har masser af i Sydafrika." Dorah Lebelo, leder af GreenHouse projektet Science in Africa (på engelsk)

Genbrugscenter

Johannesburg genbrugscenter åbnede i marts 2006 som et resultat af partnerskaber mellem GHP, lokale sponsorer og Afdelingen for Miljømæssige Anliggender og Turisme (Department of Environmental Affairs and Turism), som donerede €1 mio. som startkapital til bygge- og indledende driftsomkostninger.

Centeret spiller en væsentlig rolle i forhold til affaldshåndtering. Dette er til gavn for indbyggerne i downtown Johannesburg og forhindrer, at floderne tilstoppes af papir, dåser og plast, som ligger og flyder i den indre by. Normalt føres dette skrald med regnvandet ned i floderne og forringer miljøet hundredvis af kilometer fra Johannesborg.

Genbrugscenteret beskæftiger 15 lokale, der modtager tre måneders praktisk oplæring, før de selv overtager driften af centeret. Iklædt lyse gule overalls cykler de ansatte rundt og samler affald i kvarteret for at øge opmærksomheden på genbrug. De 15 ansatte tilskynder hver især 200 husstande til at sortere deres affald og benytte genbrugsbeholderne i centeret. Disse er stillet til rådighed af Sappi og Consol Glass, som betaler centeret for affald. Projektet inddrager også supermarkeder, der anmodes om at udstede madkuponer som et incitament til at få folk til at affaldssortere og genbruge.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer