Bæredygtige Byer™

New York: Urbant fiskeopdræt

Med en stigende efterspørgsel på fisk er der fare for rovdrift på fiskebestanden i verdenshavene. Derfor har en biologiprofessor i Brooklyn, New York, udviklet en ny form for indendørs fiskeopdræt, som kan etableres i bygninger i byen. Med indendørs fiskeopdræt skabes et mere kontrolleret miljø, som resulterer i et sundere fiskeopdræt end i naturen. Desuden vil fiskeopdræt i byen reducere de miljømæssige og økonomiske omkostninger ved transport af fisk langvejs fra.

484440894_BIG_FISH640x375_B
Fisk, Af VictoriaPeckham, Flickr, Creative Commons

Over hele verden er fiskebestanden svindende, mens efterspørgslen stiger. Fiskeindustrien er konstant nødt til at fiske dybere for at erstatte den fiskebestand, de har udryddet. Denne rovdrift på fisk er ødelæggende for oceanernes økosystem.

Indendørs fiskeopdræt kunne blive løsningen på dette problem. I en kælder på Brooklyn College, New York, har biologiprofessor Martin P. Schreibman etableret gigantiske akvarier med tusindvis af fisk af arten Tilapia (en fiskeart, der normalt importeres fra Sydamerika og Asien). 84 % (2012) af amerikanske fisk er importeret og amerikanerne spiste omkring 300 millioner pund Tilapia i 2005, hvilket gav fisken en 6. plads på listen over mest spiste fisk. At etablere fiskeopdræt i byen vil reducere de miljømæssige og økonomiske omkostninger ved transport af fisk langvejs fra. Schreibman forestiller sig, at urbant fiskeopdræt skal supplere, ikke erstatte, den nuværende kommercielle fiskeindustri.

Tilapia er en god fisk til urbant fiskeopdræt, fordi den er resistent overfor sygdomme og meget effektiv i forhold til at omdanne føde til kropsmængde. Fisk fra udendørs fiskeopdræt er ofte proppet med antibiotika for at holde sig raske og affald fra udendørs fiskefarme er med til at forurene det omkringliggende økosystem. Schreibman's system bruger et bakteriologisk system til at nedbryde affald fra fiskene, hvilket betyder at mængden af vand der genbruges er stor. Urbant fiskeopdræt giver en mere præcis simulering af det naturlige miljø end udendørs fiskeopdræt og systemet er mere bæredygtigt. Teknologien, hvor vand genbruges, giver mulighed for at opdrætte store mængder af fisk på et begrænset areal.

Fisk, Af Augepfel, Flickr, Creative Commons

At etablere fiskeopdræt i og omkring New York City er ikke en ny opfindelse. Indtil for et par år siden kunne beboere i Morris Park i kvarteret Bronx købe Tilapia fisk fra et fiskeopdræt i kælderen af en lokal virksomhed. Desuden findes der i Bayside statsfængsel i Leesburg, New Jersey, et lille Tilapia opdræt drevet af de indsatte. 

Schreibmans ide er at skabe en storstilet satsning på urbant fiskeopdræt, som kan blive en ny indtægtskilde for New York. Han forestiller sig, at urbant fiskeopdræt kan blive en forretning på 1,5 millioner USD per år, alene i New York. Nogen kritiserer ideen for ikke at være økonomisk realistisk, idet lønningerne i New York er højere end i mere afsidesliggende områder i USA. Schreibman mener dog, at bæredygtige forbrugere i New York gerne vil give lidt ekstra for fisk opdrættet i deres egen by, og tror samtidig på at opdrættet vil blive mere økonomisk bæredygtigt i fremtiden.

Der er også en social komponent til Schreibmans masterplan. Han håber på at urbant fiskeopdræt kan skabe job og mad til fattige i byen, bl.a. ved at bruge forladte pakhuse til urbant fiskeopdræt. Ligesom folk etablerer køkkenhaver i nogle byer for at blive mere selvforsynende, kunne borgere også starte deres eget fiskeopdræt.

"Vores oceaner vil blive så ødelagte af rovdriften på fisk at økosystemet aldrig vil kunne blive genoprettet. Hvis vi fortsat vil spise fisk, er vi nødt til at satse på urbant fiskeopdræt"  Professor Martin Schreibman [red. oversættelse]

Et urbant fiskeopdræt vil reducere de miljømæssige og økonomiske omkostninger ved transporten af fisk, men ulempen er, at det heller ikke er omkostningsfrit at etablere og vedligeholde. For at få det urbane fiskeopdræt til forsat at være et bæredygtigt projekt med lave omkostninger til energi kan det derfor være en fordel at kombinere opdrættet med bæredygtige energi, kilder som vind eller solceller, som det f.eks. er tilfældet med det eksperimenterende GLOBE/HEDRON tag-drivhus (LINK), der er designet til dyrkning af fisk i storbyen.


Læs også:
>> Fremtidens by: Landbrug i højden
>> New York: Økologisk køkkenhave i højden
>> Havana: Urbane køkkenhaver brødføder byen
>> Dar Es Salaam: Urbant landbrug brødføder byens fattige

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer