Bæredygtige Byer™

San Francisco: Råvarer direkte fra marken

De grønne markeder ’farmers’ markets’ i San Fransisco, USA, har efterhånden skrevet verdensomspændende successhistorie med deres udbredelse af en bæredygtig fødevarebevægelse. Et tæt samarbejde mellem Californiens Landbrugs- og Fødevareudvalg, landbrugsdrivende, kommunale myndigheder og andre organisationer har gjort det muligt at skabe en mere effektiv fødevareproduktion med mindre spild og mere fair metoder.

Radish_in_basket
wikimedia.org - Radisser i kurv, på marked

Med 20 økologiske fødevaremarkeder i San Francisco by og op mod 200 i hele oplandet, er San Francisco både USA's forgangsby for farmers' markets og pionér indenfor den globale bevægelse for at revitalisere lokalproduktion af fødevare. Det er især den fælles indsats fra mange forskellige samarbejdspartnere, der har fået engroshandlen af fødevare til at blomstre.

Farmers' markets er organiseret af de lokale kommuner og NGO'er, der fastlægger markedsreglerne og markedet særlige karakter. Arrangørerne modtager ofte støtte fra de lokale myndigheder, i visse tilfælde i form af økonomisk tilskud fra det lokale markedsforbedringsprogram (Federal State Market Improvement Program). Blandt arrangørerne i San Francisco er blandt andre Center for Urban Læring om Bæredygtig Landbrug, og landbrugssammenslutningerne for Pacific Coast Farmers og Californien Farmers. Den daglige drift af hver farmers market styres af en manager, der sikrer at hver markedsdag forløber tilfredsstillende.

Californiens delstatsstyre støtter også San Franciscos farmers' markets. Først og fremmest sikrer staten, at markederne og de enkelte landmænd, der sælger deres produkter, opfylder visse kvalitetsstandarter. Landmændene skal indsende en opgørelse over afgrøder, og får jævnligt deres landbrug inspiceret af amtets landbrugskommissær, til gengæld har de tilladelse til at sælge direkte til forbrugerne og er fritaget fra visse krav om engrosemballage. 
 

Burris Farm Market, Loxley, Alabama. Infrogmation, New Orleans, 20. juni 2010.

Farmers' markets fungerer på markedsvilkår. Både markedsarrangører og offentlige myndigheder skal sikre, at de regler, der er pålagt farmers' markets stadig giver landmænd (og forbrugere) et tilstrækkeligt incitament til at handle via markederne. Når San Franciscos farmers markets har haft så stor succes skyldes det især, at forbrugerne har bakket op om de mange markeder. Den lokale kultur har derfor været en afgørende faktor for projektets stadigt voksende succes.

Farmers' markets er dog mere end ren forretning: ved at komme både landmanden og forbrugeren til gode, er farmers' markets med til at skabe en vigtig forbindelse mellem land-og byområder. Ved at eliminere mellemhandlere og give landmænd mulighed for at sælge deres produkter direkte til forbrugerne, får landmændene en større andel af overskuddet fra deres afgrøder. Samtidig får forbrugerne adgang til friske, lokale råvarer til mere overkommelige priser. Farmers' markets kan også bidrage til at revitalisere bykerner med mangel på liv, styrke lokalsamfund, og give en vigtig anledning til undervisning i bæredygtigt landbrug.

Alternative markeder

I takt med at San Franciscos farmers' markets er blevet mere og mere institutionaliserede, er der dukket adskillige alternative markeder op. De alternative markeder tilgodeser behov, som de mere mainstream farmers' markets ikke imødekommer.

Initiativet 'Byens Hjerte' (The Heart of the City) blev startet i 1981. Målet var at give de mindre bemidlede områder i San Francisco samme adgang til friske råvare, som de mere velstillede, og at give plads til de mindre etablerede landmænd, der ikke havde fundet plads på de eksisterende farmers' markets. Initiativet til dette alternative marked, blev oprettet som et samarbejde mellem to NGO'er med tilskud fra USA's landbrugs- og Fødevareministerium. Byens Hjerte afholder nu to markeder om ugen.

San Francisco har også et såkaldt 'Undergrundsmarked' (Underground Market), der tillader 'hjemme-kokke' at sælge deres hjemmelavede kvalitetsprodukter. Disse tilberedte fødevare er ifølge Californiens certificeringssystem, ikke tilladt at sælge på de fleste andre farmers' markets i San Fransisco, fordi der ikke er tale om primærproducenter af råvarer. Projektet har vokset og inkluderer nu 47 sælgere og 1.200 deltagere.  

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer