Bæredygtige Byer™

Todmorden: Grøntsagerne spirer i byens blomsterbede

I den mindre provinsby Todmorden 280 km nordvest for London, England, har spirende grøntsager overtaget byens blomsterbede og grønne arealer. Overalt på gravsteder, parkeringspladser, togstationer, tage og selv i udtjente robåde, gummistøvler og skolegårde har projektet ’Incredible Edible Todmorden’ plantet spiselige træer eller planter. Projektets mål er at sørge for, at lokale fødevarer bliver dyrket og spist overalt i provinsbyen. Byens virksomheder, skoler, landmænd og hele lokalsamfundet er involveret i det inspirerende og omsiggribende projekt.

Todmorden_Schools_Todmorden_Show_June_22_2009_Incredible_Edible_top_billede
<a href="http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/" target="_blank">Madudstilling på skole i Todmorden. Venligst udlånt af Incredible Edible Todmorden, 22 juni 2009.</a>

'Incredible Edible' ('Utrolig Spiselig') projektet startede med et par ulovlige bede med krydderurter ved byens station. Frivillige entusiaster har siden fået projektet til at gro, og i dag er de fleste af byens indbyggere involveret i projektets mange initiativer. Samtidig er de uautoriserede metoder lagt på hylden og Incredible Edible projektet fører i dag en positiv dialog med offentlige og private institutioner. Ønsket er at gøre Todmorden til en 'haveby' fuld af velsmagende og friske fødevarer, som indbyggerne frit kan høste og plukke på deres vej igennem byen.

Både den lokale brandstation, banegården og byens hospital er i dag inddraget i projektet ligesom byens skoler og gymnasium tager aktiv del i projektets mange initiativer. Offentlige blomsterbede bliver omdannet til fælles krydderurtebede og køkkenhaver samtidig med, at grøntsager, frugttræer og -haver skyder op i offentlige parker og grønne områder. Og Incredible Edible ønsker at inddrage endnu flere offentlige institutioner, så også deres jord kan anvendes i byens samlede fødevareproduktion.

Projektet har i dag udviklet sig til at handle om meget mere end lokal grøntsagsproduktion. Initiativet 'Every Egg Matters' ('Hvert Æg Tæller') har fokus på lokal selvforsyning af æg, og har engageret det meste af byen igennem en påskefestival og en byfest, hvor relevant information om lokal ægproduktion er i fokus. Et boginitiativ, hvor byens ældre indbyggere interviewes, undersøger lokale minder og viden om fødevareproduktion i det historiske Todmorden. Og endeligt gør et fantasi- og fremtidsprojekt kaldet 'Dream Streets' ('Drømme Gader') det muligt at visualisere beplantning og grøntsager i indbyggernes drømmeby.
 

Højbed på kirkegården. Venligst udlånt af Incredible Edible Todmorden, 20 juni 2009.

Alle byens skoler arbejder nu med projektet og har oprettet køkkenhaver, hvor eleverne dyrker deres egne grøntsager. Flere af skolerne har ladet planter gro i ubrugte robåde og nogle dyrker grøntsager i børnenes aflagte gummistøvler. Todmore gymnasium har med projektet ønsket at inspirere eleverne til at lave sund mad af lokale råvarer, blandt andet via deres egen kogebog, 'What's cooking in Tod?' ('Hvad tilberedes i Tod?'), og igennem inspirerende personligheder. Filosofien bag er, at den måde eleverne tilbereder og anretter deres mad på, er afgørende for deres overordnede sundhed.

Incredible Edible er ikke et tidsbegrænset initiativ. Det er en ændring i tankegang, som projektet gerne sammenligner med bæredygtighedstanken - en ny måde at leve og se livet på. Hjørnestenen i arbejdet er det lokale engagement. Byens borgere er engagerede i alle led af projektet, og interessen er kun blevet større i projektets levetid. Igennem byfester og større arrangementer deler indbyggerne oplevelsen og glæden ved at producere lokale friske fødevarer. På sigt har Incredible Edible ambitioner om at kunne gøre en forskel ved at sprede det lokale budskab både regionalt og nationalt.

19. maj 2010 / Af Maria Nørlyng Leal

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer