Bæredygtige Byer™

Adelaide: En fredfyldt oase i midtbyen

Christie Walk er en bæredygtig bydel i det centrale Adelaide, Australien. Kvarteret er skabt i en andelsånd af arkitekten Paul Downton sammen med beboerne. Bæredygtighed er kodeordet både i forhold til miljøet og de mennesker, der bor og lever der. Opførelsen af boligerne har været afhængig af frivilligt arbejdskraft og et ønske fra beboerne om at kunne bo i byen på en rar og miljøvenlig måde.

foodgarden_compost_binstop
Køkkenhave og kompost i Christie Walk. Foto venligst udlånt af Urban Ecology Australia.

Adelaide, der er Australiens femte største og mest tætbefolkede by, har et middelhavsklima med en mild og våd vinter og en meget tør og varm sommer. Byen har kun få legepladser og grønne områder, hvor børn og voksne kan mødes, lege og være sammen. Men i Adelaides syd-vestlige kvarter ligger en lille grøn oase, det nyopførte boligkvarter Christie Walk. Her bor og lever beboerne i små tæt beliggende huse. Gaderne er grønne af træer, buske og blomster, der gror foran, bagved og imellem husene. Der er legeplads, fælles køkkenhave, fælleslokale og mange gode udendørsarealer, hvor beboerne kan mødes og være sammen. I Christie Walk fører beboerne en bæredygtig urban livsstil i et venligt miljø, hvor vandbesparelse, vedvarende energi og godt naboskab er højt prioriteret.

Christie Walks 27 boliger ligger på et 2000 m2 stort T-formet område. Det er placeret midt imellem eksisterende by og i gåafstand til det 140 år gamle centrale fødevaremarked i Adelaide. Christie Walks har formået at realisere visionen om det gode naboskab og trygge rammer. Dels ved at planlægge fodgængervenlige omgivelser med fortov, grønne pladser og legeplads, dels gennem samarbejdet mellem lokale beboere, der frivilligt har hjulpet til med at bygge boligerne. Både lokale og kommende beboere har været involveret i processen fra planlægning til design og opførelse af boligerne.

Detalje fra vægmaleri i Christie Walk. Foto venligst udlånt af Urban Ecology Australia.

Alle huse i Christie Walk er opført efter højeste økologiske standard og er bygget af gode genbrugs- og miljøvenlige materialer. Bygningerne består hovedsageligt af beton eller halm; begge materialer, der har en høj passiv varmekapacitet. På den måde udnytter boligerne Australiens varme sol optimalt, når varmen lagres i betonen og halmen om dagen, og langsomt bliver afgives igen om natten, når temperaturen falder. Det overflødiggør varmeapparater  og reducerer udledningen af CO2. Også aircondition er unødvendig i Christie Walk, fordi den varme luft bliver kølet ned via mødet med gade- og havevegetationen. I husene er der naturlig ventilation skabt af vinduernes placering i facaderne. På en 3-etagers ejendom er der desuden plantet en taghave, der isolerer den øverste lejlighed mod varmen og alle altanerne har vinranker, der dels skærmer mod solen, dels lukker solen ind, når bladene falder af. De grønne planter er praktiske som skygge og isolering, men også en æstetisk faktor, der skaber en god atmosfære omkring husene.

I forbindelse med projektet oprettede NGO'en Urban Ecology Australia non-profit foreningen Wirranendi Housing Cooperative. Andelsforeningen ejede byggegrunden og frivillige lokale naboer og kommende beboere byggede husene. Da boligerne stod færdige, kunne Wirranendi Housing Cooperative sælge dem til beboerne. Foreningen har skabt en områdepolitik med fælles interesser og kollektiv indsats, hvor alle udendørsarealer er fællesejet og alle har ansvaret for vedligeholdelsen. Husenes pris plus fællesfaciliteter er fra $115.000-$306.000, hvilket svarer til andre huse i Adelaides indre by. De økonomiske midler til projektet stammer fra personlige investeringer, lån og fondsmidler (Community Aid Abroad Ethical Investment Trust og Bendigo Community Bank) samt et tilskud fra regeringen til kloaksystemet. Hvor huse i Australien normalt bygges med en levetid på 25 år, er husene i Christie Walk bygget til at holde i mindst 100 år - så den bæredygtige bydel vil forhåbentlig stå der om mange år.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer