Bæredygtige Byer™

Hamborg: HafenCity bringer byen tæt på vandet

Et af de vigtigste mål for HafenCity i Hamborg, Tyskland, er, at bydelen skal udvikle sit eget sociale liv med godt naboskab, og samtidig være en del af storbyen. For at realisere dette er der lagt ligeså meget vægt på byens ’bløde’ og’ hårde’ side, altså de sociale, såvel som de fysiske rammer. HafenCity har opnået dette gennem en blanding af forskellige bygningstyper - æstetisk og funktionelt, samt økologisk mangfoldighed gennem joint venture samarbejde med en lang række forskellige investorer, entreprenører, designere og beboere. HafenCity har insisteret på kvalitetsdesign som en afgørende parameter i konkurrenceudbud.

TOP_Dalmannkaipromenade_0
Dalmannkai promenaden. Foto: Daniel Barthmann, venligst udlånt af HafenCity Hamburg GmbH

Den oprindelige vision om at omdanne Hamborgs havn til en urban forlængelse af den indre by begyndte i starten af 1990'erne. På dette tidspunkt udgjorde Elbens sydlige flodbred en aktiv del af havnen, mens den nordlige bred var relativt uudnyttet, fordi den ikke var egnet til containerskibe. I løbet af de næste ti år fortsatte man planerne om udvikling, men i al diskretion for at undgå for hurtige prisstigninger på jordpriserne i området. Organisationen HafenCity Hamborg GmbH blev oprettet som et selskab, fuldt finansieret af Hamborg Kommune, men fungerende som selvstændig til at styre og fremme udviklingen.

I 2000 vandt hollandske Kees Christiaanse / ASTOC konkurrencen om at skabe en masterplan for området. Masterplanen blev valgt på grund af dens klare vision, kompakte og finkornet bystruktur, og ikke mindst evnen til at støtte en flerårig procesplan, der kan kombinere mange aktører og begivenheder inden for HafenCity's udvikling 25 år frem i tiden. Det er det sidste punkt, som gør HafenCity til et enestående eksempel på bæredygtig byudvikling. I rapporten 'Kvalitetsstyring for byudvikling', case studier af HafenCity, Västra Hamnen og Vauban, fremhæver Gehl Architects "viljen til at se byudviklingen som en læreproces", som en afgørende forklaring på de tre byers succes.

 Den sydlige ende af Dalmannkai. Foto: ELBE&FLUT, venligst udlånt af HafenCity Hamburg GmbH

Når en developer ønsker at købe og udvikle jord i HafenCity, skal de konkurrere ikke blot på omkostninger, men i høj grad på kvaliteten og kreativiteten i deres forslag. Bygherren skal formulere et oplæg, udbyde en arkitektkonkurrence, og sammen med de udvalgte arkitekter, fremlægge forslaget for HafenCity Hamburg GmbH. Projektet skal være udfærdiget på et niveau, der normalt ville være nødvendig for at få godkendelse af lokalplanen. Derefter bedømmer HafenCity Hamborg GmbH forslaget i forhold til deres egne standarder for bæredygtighed, der omfatter energieffektivitet, offentlig herlighedsværdi, sundhed og komfort, blanding af funktioner, og effektiv bygningsvedligeholdelse over tid.

I HafenCity ses ofte, hvordan flere forskellige developere er repræsenteret i én bygning, som også kombinerer flere typer funktioner. En blok rummer for eksempel et kontor for Greenpeace, private lejligheder og et designstudie. En anden blok kombinerer en grundskole med en beboelsesejendom og bygherren er ansvarlig for skolens vedligeholdelse i de første 25 år.

I HafenCity ses også en ny type developer: 'the joint building venture'. Her samarbejder de fremtidige beboere om at købe jord og designe konstruktionen af deres egen bygning, mens HafenCity fremmer processen. Med joint building ventures er man ofte i stand til at realisere høj kvalitet boligområder til priser, der ligger langt under markedspriserne.

"De seneste års byudviklingsprojekter har stort set uden undtagelse været baseret på en vision om mangfoldighed, tæthed, borgerdeltagelse og bæredygtighed. Selvom ordene er de samme, er resultaterne det ikke nødvendigvis. Forklaringen kan til dels finde i anvendte styringsdokumenter og -processer." Rapport af Gehl Architects: 'Kvalitetsstyring i byudvikling; Undersøgelse af styringsdokumenter, organisation og processer i HafenCity, Vastra Hamnen og Vauban'

 

Unik bystruktur afledt af strategisk forebyggelse mod oversvømmelse

For at beskytte HafenCity mod oversvømmelse er jordniveauet løftet 7,5 - 8m over vandoverfladen. Denne niveauforskel er blevet til brolagte skråninger, trappetrin og vægge. De stueetager, der vender ind mod land udnyttes til parkeringshuse, på den måde drager man fordel af den ekstra bygningsvolumen. Niveauforskellen udnyttes også til at skelne private fra offentlige områder. Boligblokkenes indre gårdhaver er løftet et niveau op over de offentlige promenader, der løber langs kajen. Fra de offentlige områder kan man ikke se ind i de private gårde. Derved lægges op til, at beboerne kan udvikle et tæt sammentømret lokalsamfund med eget fælles, private rum og nære naborelationer.

Social entrepreneurship

At HafenCity har udpeget kreativitet som developer-kriterium har allerede givet anledning til en høj grad af social entrepreneurship. Beboere har således stiftet Störtebeker e.V. sportsklub, og Kunstcompagnie e.V. kunst klub og forældrenes grupper har organiseret deres eget legehus med støtte fra HafenCity Hamburg GmbH og lokale sponsorer fra distriktet. Nogle organiserer loppemarkeder, andre laver websites for de lokale beboere, og ét af dem har udviklet sig til en trykt månedlig avis. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer