Bæredygtige Byer™

Hammarby Sjöstad: Fokus på integreret bæredygtighed

I den sydlige del af Stockholm, Sverige, ligger den nyopførte bydel Hammarby Sjöstad. Bydelen er planlagt med et stort fokus på bæredygtighed, og de nyeste miljøtekniske løsninger er så vidt muligt integreret i områdets nye kvarterer. Resultatet er den såkaldte Hammarby-model, en bæredygtig anvendelse af ressourcer, hvor energiforbrug og ressourcespild minimeres og genanvendelse optimeres.

Wet_Wood_aug_18_2009_by_Anders_Adermark_Flickr_croped
Wet Wood, 18 august 2009, venligst udlånt af Anders Ademark, Flickr.

Tæt ved søer, kanaler og Østersøen ligger Hammarby Sjöstad, et 250 ha stort område placeret på en tidligere industrigrund. Byggeriet blev sat i værk dels på grund af mangel på boliger, dels i forbindelse med Stockholms ønske om at blive værtsby for OL i 2004. Stockholm fik ikke OL, men det ambitiøse byggeri var godt i gang og fortsatte. Pt. er godt 8500 lejligheder opført, og når Hammarby Sjöstad står færdig i 2017 er planen, at der bor ca. 26.000 mennesker fordelt på 11.000 lejligheder.

En af målene for Hammarby Sjöstad er en høj grad af genanvendelse både af affald og spildevand. Det, der ikke genanvendes, skal bruges til at skabe ny vedvarende energi for eksempel via kraftvarmeværk. Husene skal leve op til strenge miljøkrav. Målet er, at forbruget af vand og energi i den enkelte lejlighed skal halveres inden år 2020 i forhold til konventionelle byggerier fra 1990. På sigt skal al energi til boligerne komme fra vedvarende energikilder som sol, vind, vandkraft, jordvarme og affaldsfyrende kraftvarmeværk. Halvdelen af bydelens energiforbrug skal produceres lokalt og 80 % af energien i affald og afløbsvand skal recirkuleres.

Sea of Reeds, 27 juli 2008, venligst udlånt af Anders Ademark, Flickr

Arkitekterne har fra starten tænkt miljømæssige løsninger ind i projektet. For eksempel er solceller en integreret del af husenes facader, så de smelter sammen med byggeriet. Den strøm, som solcellerne producerer, bruges i et elektrolyseanlæg, der laver brint ved at spalte vandmolekyler til brint og ilt (H2O -> H2 O2). Brinten bliver brugt i en stor brændselscelle, hvor den reagerer med ilt fra luften. Det frigiver elektroner, som laver elektricitet. Reaktionerne i brændselscellen udvikler varme, der kan varme vand op. Det varme vand lagres i en vandtank og kan herfra sendes ud i husenes radiatorer. Det smarte ved at lave brint via strøm fra solceller er, at solenergien på den måde kan lagres og give både strøm og varme.

Nøglen til Hammarby Sjöstads succes er, at hvert af de 12 kvarterer i bydelen fra starten har været udviklet og designet i et samarbejde mellem 2-3 tegnestuer og et forskelligt antal investorer, bygherrer og udviklere. Sammen har de skitseret, hvad der skulle til for at udvikle byen, så dens borgere kunne tage mest mulig hensyn til miljøet. For hvert opført kvarter i bydelen er der lavet en kvalitetsplan, der sammen med løbende evalueringer sørger for, at erfaringer bliver medtaget i den næste plan. På den måde ved alle parter hele tiden, hvor langt processen er og hvilke tiltag, der bliver lavet.

Det tæt integrerede forløb stiller store krav til samarbejdet mellem de mange forskellige parter og fagfolk. Til gengæld er planlæggerne sikre på, at byggerierne hele tiden bliver opført med de nyeste metoder, og at kvaliteten af de nye boligområder hele tiden er optimal. Bydelen er allerede blevet et utrolig attraktivt boligområde for stockholmerne - specielt børnefamilier. Det er kommet bag på planlæggerne, som nu står over for den udfordring at imødekomme børnefamiliernes specifikke behov som for eksempel store lokaler og frie arealer til daginstitutioner og legepladser.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer