Bæredygtige Byer™

Kina: Urbanisering i det ekstreme

Kinas premierminister Li Keqiang ønsker at udvikle landet i en retning, hvor en omfattende urbanisering, med moderne højhuse og skoler, nye hospitaler og veje skal sikre kineserne en moderne service og livsstil. Ministerens plan er, at 70 % af befolkningen skal bo i byerne, dvs. 250 millioner kinesere, der i dag bor på landet, skal flyttes ind til byerne over de næste 12-15 år.

Kina Urbanisering2

Den kinesiske regerings ultimative mål i denne urbaniserings- og moderniseringsplan er at sætte skub i Kinas økonomi, ved at øge antallet af mennesker i de i forvejen store millionbyer til 900 millioner ved udgangen af 2025. I dag huser Kinas millionbyer 450 millioner mennesker. Den øgede tilflytning til byerne vil derfor medføre, at store landområder vil blive omdannet fra grønt landbrug og små landsbyer til forstæder med enorme lejlighedskomplekser og nye motorveje. Tanken bag er, at denne urbaniseringsstrategi skal ændre bønder og landsbyboers livsstil og således sikre et stigende forbrug af materielle goder fra befolkningen, som skal mindske landets store behov for eksport.

Eksperter frygter for moderniseringsplanen

Planen, der blev præsenteret på Urbanization Forum i Beijing d. 10. august, mødte dog modstand bl.a. fra centrale og lokale ledere. De frygtede, at udgifterne til at realisere planen, samt den øgede udgift til sundhedsvæsnet og indflytningen, vil begrave dem i gæld. En anden udfordring er den store forskel på uddannelsesniveauet, der er mellem de højtuddannede byboere og ufaglærte arbejdere fra landet i Kina. Denne udfordring satte McKinsey & Company fokus på i maj i år (2013). Skal planen lykkedes og indflytningen medføre vækst for byerne, skal Kina, ifølge McKinsey & Company, gøre en stor indsats for at fjerne dette skel. Holdningen til at urbaniseringen i sig selv ikke er nok til at skabe vækst, støttes også af Asian Development Bank og London School of Economics og deres nye undersøgelse.

Kina UrbaniseringFotos: Dansk Arkitektur Center

En anden udfordring ved planen er, at den menneskemængde regeringen planlægger at flytte fra landet og ind til byerne, ikke før har haft samme forbrug af vand, varme og elektricitet som byboere. Ved pludseligt at flytte til byen vil de nye byboeres energiforbrug sandsynligvis hurtigt nærme sig de eksisterende byboers. Sker dette skal Kinas regering regne med, at forureningen af de involverede byer stiger med en ekstra faktor, svarende til forbruget fra USA's samlede befolkning.  

3. september 2013 / Af Nina Kirstine Busk

Sidst opdateret d. 22. april 2014

Kommentarer