Bæredygtige Byer™

Madrid: Visioner omsat til virkelighed

I Spaniens hovedstad, Madrid, går man målrettet efter at skabe en fremtidssikret by, der er god at leve i. Byens progressive forhenværende borgmester, Alberto Ruiz-Gallardón, er bevidst om, at forskellige og sideløbende tiltag må kombineres for at sikre byens bæredygtige udvikling. Samtidig er ønsket at kombinere moderne byudvikling med byens historiske udtryk og ældre kvarterer og gader. At dømme ud fra den internationale omtale har Madrid fat i den lange ende; i 2010 modtog byen til eksempel priser for sin grønne og beboelige profil fra både Monocle magazine og den prestigefyldte Green GOOD DESIGN™ pris.

Wall_installation_by_botanist_Patrick_Blanc_at_Caixa_Forum_Museum_on_Avenida_del_Prado_redigeret_by_sonounribellemamma_Flickr_top
Den ældre bydel møder det nye grønne Madrid. Væginstallation af botanisten Patrick Blanc på Avenida del Prado. Foto sonounribellemamma, 25. oktober 2010, Flickr CC:

I Madrid har man besluttet at nedsætte byens CO2-udslip ved at nedsætte energiforbruget samt øge anvendelsen af vedvarende energi i overensstemmelse med Europakommissionens Covenant of Mayors. Da Alberto Ruiz-Gallardón var borgmester fremlagde han ligeledes planer for, at den offentlige transport skulle styrkes, de grønne områder forbedres, spildevandet genanvendes, affaldshåndteringen effektiviseres og forureningen bekæmpes. De høje ambitioner er med succes konkretiseret i blandt andet udvidelsen af byens grønne områder og trafikale forbedringer.

Gaderne i Madrid er domineret af grøn beplantning og byens parker er i konstant og kontinuerlig vækst. Siden 1997 er de grønne arealer i Madrid vokset med 16 %. På nuværende tidspunkt udgør arealerne 21.000 ha - ca. 8,2 %, af byens samlede overfladeareal, hvilket betyder, at der i dag er ca. 16 kvadratmeter grønt areal til rådighed for hver enkelt indbygger. Et areal der langt overstiger det europæiske gennemsnit samt Verdenssundhedsorganisationen (WHO's) anbefalede gennemsnit på 10 kvadratmeter per indbygger. Madrid har samtidig et af de højeste antal bytræer i verden. I 2005 havde byen 298.000 træer i det urbane område, kun overgået af Tokyo. I dag er der omkring en halv million træer i parker og langs veje.

Som resultat af en politik målrettet på at nedsætte Madrids energiforbrug bruger byen i dag mindre energi end det spanske gennemsnit. Ca. 69 % mindre i produktion og 47,6 % på privatforbruget per indbygger. Et fald der især har fundet sted imellem 2003 og 2007 i en periode med stærk økonomisk vækst. Samtidig satser Madrid på vedvarende energi, der i dag udgør 20 % af det samlede energiforbrug. Målet for den offentlige transportsektor er en ambitiøs nedsættelse af forurenende praksisser allerede i 2011. Byen har til eksempel lagt en sekskilometers strækning af M-30 ringvejen under jorden for at gøre plads til Parque de Manzanares - et 500.000 kvadratmeter rekreativt område med 26.000 træer. Årligt giver nedgravningen en CO2 reduktion på cirka 35.000 tons.

På Atocha togstation kan man vente i grønne omgivelser. Foto Bjørn Giesenbauer, 25. Oktober 2010, Flickr CC.

På affaldsområdet har Madrid ligeledes høje ambitioner: 100 % af byens spildevand renses og 500 kubikmeter vand ledes tilbage til flodsystemet. Der er bygget stormflodsbassiner, som skal sikre vandkvaliteten i floderne og 150 km af flodsystemet i nærheden af Madrid er blevet genoprettet. Traditionelt set har affaldssortering i Sydeuropa ikke en høj prioritet til trods for, at store mængder affald bliver samlet i de fleste byer hver nat. Men i Madrid har man alligevel reduceret den organiske affaldsmængde med 50 % samtidig med, at byen var en af de første i Europa, der oprettede et bioethanolanlæg.

"Vækst kan opnås igennem en mindskelse af forbrug og forurening, og det er den linje vi må fokusere på i fremtiden," Madrids forhenværende borgmester, Alberto Ruiz-Gallardón.

Madrids succes som en af verdens førende grønne byer og en by med mange ambitioner om bæredygtighed er bl.a. knyttet til størrelsen og frækheden af Madrids tidligere borgmester Alberto Ruiz-Gallardóns visionære infrastrukturprojekter. Som følge heraf er han blandt byens indbyggere kærligt kendt som 'Faraoen'. Ruiz-Gallardón har slået fast, hvordan Madrid kan trække på både smuk ældre og nyere arkitektur samtidig med, at den moderne grønne planlægning komplimenterer begge. Og hans ambitioner stoppede ikke ved bygrænsen. I Madrid har man planer om blandt andet at genrejse 15.000 hektar skov i Madridregionen, 'Comunidad de Madrid', som kompensation for hovedstadens udvikling i de omkringliggende landområder. 

Byen og dens priser

I 2010 blev Madrid blandt andet hædret for sin grønne satsning, da 'The Chicago Athenaeums' og 'The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies' tildelte byen den første af mere end 100 grønne designpriser - den såkaldte Green GOOD DESIGN™ Award.

"Grøn og velplejet er de ord, der bedst beskriver Madrid. Alle retninger du kigger i synes at være et postkort værdigt", udtaler Christian K. Narkiewicz-Laine, museumsdirektør for The Chicago Athenaeum. Han understreger, at byen er en af de 'grønneste' i verden, hvilket ligger til grund for beslutningen om at tildele byen den eftertragtede grønne designpris i 2010.

Yderligere blev Madrid i 2010 udråbt til at være en af verdens 10 mest beboelsesvenlige byer i månedsmagasinet Monocles årlige indeks over 'Most Livable Cities'. Indekset over byens 'beboelighed' bygger på en ikke-videnskabelig undersøgelse af blandt andet klima, miljøhensyn, adgang til natur og byens urbane design.

Kontroversielt motorvejsbyggeri

Til trods for de mange grønne tiltag og den miljøvenlige profil i Spaniens hovedstad har en planlagt opgradering af motorvejen M-501 gennem den vestlige del af Madridregionen været uhyre kontroversiel og skabt stor debat. Miljøfolk hævder, at vejudvidelsen vil true 13 redebyggende spanske kejserørnepar samt ødelægge skovområder, der giver ly for 10 % af Spaniens truede arter heriblandt verdens mest truede katteart - den spanske los.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer