Bæredygtige Byer™

Malmö: Bo01 vil være morgendagens økoby

I Malmö, Sverige, er en bæredygtig bydel opstået i kølvandet på boligmessen Bo01. I 2001 demonstrerede BO01 visionære boligformer, hvor menneske, æstetik, økologi og teknologi blev sammentænkt. Boligmessen har siden udviklet sig til bydelen Bo01, hvor byplanlæggerne har lagt vægt på permanente boligløsninger af høj kvalitet og stor mangfoldighed i arkitektur og byrum. Befolkningen har allerede taget bydelen til sig og havnepromenaden ved Bo01 er blevet Malmøs nye populære udflugtsmål.

Bo01-flicr-nov-15-2007-b_0
Farverige huse og vand i den bæredygtige bydel Bo01, Flickr 15. november 2007, af Free Range Jace.

Bo01 er en nyere bydel i vækstområdet Västra Hamnen i udkanten af Malmø. Bydelen rummer ca. 600 boliger, kontorer, butikker og andre serviceerhverv. Målet er, at bydelen skal fungere som et ledende internationalt eksempel på miljømæssig tilpasning og social bæredygtighed i tætbebyggede urbane områder. På den måde er ønsket, at Bo01 skal styrke Västra Hamnen og Malmøs bæredygtige udvikling. Bydelens forhistorie som boligmesse har understøttet udviklingen af innovative boligløsninger, der sætter bæredygtighed og æstetik i højsædet.

Ved første øjekast er der intet specielt bæredygtig ved Bo01, men bydelen har indtænkt bæredygtige løsninger, siden byggeriet var på tegnebrættet. Særligt er der blevet lagt vægt på tre indsatsområder; ressourceforbrug, situationsplan og følelser & æstetik. Private aktører, der har været ansvarlige for bydelens fysiske tilblivelse, er blevet opfordret til at tænke helhedsorienteret og tage hensyn til det omgivende miljø ved opførelsen af de enkelte boligenheder. På den måde er f.eks. indbyggede fuglekasser, bæredygtige plantetyper og vandforvaltning blevet en naturlig del af byggeriet i Bo01.

Sommer ved havnepromenaden i Bo01, Flickr 30. juli 2008, af Hauggen.

Ressourceforbruget i Bo01 minimeres bl.a. via vindmøller, der står for hele Bo01's energiforsyning. Solfangere på bydelens tage sikrer en femtedel af varmebehovet, resten kommer fra jordvarme og Malmøs eksisterende supereffektive fjernvarmesystem. Genanvendeligt og organisk materiale bliver sorteret og bidrager til energiproduktionen i byens biogasanlæg. Beboerne i Bo01 bliver opfordret til jævnligt at tjekke deres energiforbrug via elektroniske informationstavler, som er installeret i alle hjem. Desuden er gang- og cykelstier og sunde materialevalg i huse og omgivelser højt prioriteret. 

Bæredygtigheden i Bo01 handler også om mødet mellem mennesker og der er formuleret målsætninger om blandede ejerforhold for at nedbringe risikoen for ghettodannelse. Yderligere skal design og arkitektur skabe æstetiske byrum og attraktive opholdssteder for bydelens beboere. Det ser man i detaljer som passende vindafskærmning, behagelige udeområder, god udsigt og skalaforhold, som beboerne kan forholde sig til. For at sikre både bæredygtig ressourceforvaltning og rekreative og æstetiske værdier bliver byens vand ført via et sindrigt system af damme, åbne kanaler og mosdækkede tage.

Den 175 ha store, kunstige ø Västra Hamnen blev i 1996 købt af Malmø Kommune, der havde planer om at udvikle en helt ny økologisk bydel. Kommunen har i de seneste ti år omdannet øen fra industrielt forurenet område til en miljøbevidst bydel med boliger, erhverv og rekreative områder. En fundamental bæredygtig tilgang til planlægning, byggeri og konstruktion er nøgleværktøjer i skabelsen af distriktet. Bo01 har været kronen på værket med sine innovative ideer og nye teknikker til forbedring af miljøstandarterne i området. Bo01 har fået ros for at være en spændende, ambitiøs og tankevækkende succes samtidig med at Malmø's beboere har taget bydelens og ikke mindst dens havnepromenade til sig.

Bæredygtigheden under lup

Til trods for Bo01's ambition om at skabe blandede ejerforhold for at nedbringe risikoen for ghettodannelse, udgør beboerne i Bo01 i dag en homogen gruppe. Bydelen kritiseres for udelukkende at huse velhavende, sunde, hvide beboere til trods for, at 40 % af Malmøs befolkning er født udenfor Sverige. De høje boligpriser i bydelen er skyld i den manglende diversitet; en treværelses lejlighed i Bo01 starter på omkring 2 millioner kroner, mere end det dobbelte af det nationale gennemsnit.

Husenes meget åbne vinduesfacader mod bl.a. havet betyder, at beboerne i Bo01 kæmper med væsentlige varmeregninger. Bilerne har også gjort deres indtog i Bo01. Den oprindelige plan for bydelen var, at hvert hjem skulle have mindre end én bil - i dag har mange boliger to eller flere luksusbiler. De første år stillede bydelen elektriske lejebiler til rådighed for bydelens beboere, men fjernede dem igen, da de ikke blev brugt. På trods af mængden af cykelstier og et udvidet bussystem er den største transportrelaterede problematik i bydelen manglen på parkeringspladser. Et fleretagers parkeringshus blevet oprettet som følge heraf.

I Bo01 støder bæredygtighed og beboernes livsstil sammen. Pga. beboernes velhavende livsstil, huspriser og design mener kritikerne ikke, at Bo01 er blevet det lysende eksempel på lavenergilivsførelse, kommunen i Malmø havde håbet på. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer