Bæredygtige Byer™

Oslo: Sikker Landing i Fornebu

I Oslo er den tidligere lufthavn Fornebu i øjeblikket ved at blive omdannet til et nyt byområde. Der skal både tages hensyn til fauna og miljø i takt med at der gøres plads til nye boliger og erhverv.

Fornebu Master Plan

Hvad skal man gøre med en nedlagt lufthavn tæt på en stor by? Man kan f.eks. gøre som i Berlin, hvor lufthavnen Tempelhof er blevet lavet om til en stor park og dermed rekreative formål, eller man kan gøre som i Oslo, hvor der på den tidligere Fornebu-lufthavn både skabes park, boliger til 5000 personer og plads til 1500 arbejdspladser.

Den tidligere Fornebu lufthavn breder sig ud på 340 hektar på en halvø i Oslofjorden rig på natur, flora og fauna. I 2001 begyndte omdannelsen af lufthavnen og planen var at udvikle en informations- og teknologi hub i området - et norsk Silicon Valley. Den ambitiøse masterplan indeholdt også nye boliger, rekreative områder, kulturtilbud og bevaringsinitiativer. Netop fordi området er placeret i et sårbart naturområde, har det været en stor udfordring at balancere interesserne for såvel boliger, erhverv og rekreation.  

1024px -Fornebu _aerial

Planlægningsprocessen begyndte med adskillige bæredygtigheds-analyser, som bl.a. pegede på vigtigheden af at bevare biodiversiteten I området, sikring mod klimaændringer og også planer for at håndtere forurening fra den tidligere lufthavn.I det miljøprogram som blev udarbejdet, blev det forudsat, at de funktionelle, æstetiske og økonomiske ønsker i høj grad tog hensyn til miljøet. Programmet indeholdt fem temaer og tilhørende kvalitetskrav indenfor transport, energi, byggematerialer og affald, natur- og kulturbevaring, samt forurening og støj.

På baggrund af disse studier og programmet blev en række virksomheder inviteret til at komme med bud på masterplanen for området. En gruppe af finske tegnestuer vandt den internationale konkurrencen (Helin &Siitonen, Oy AB,   Miljøbyrån Ab, YS-Bolagen and OY Engel Ab)    med et forslag, hvor der indgår en stor park med en ny sø og grønne landskabskorridorer strækkende ud fra søen i retning mod kysten og fjorden. Overfladevand fra tage, veje og befæstede arealer ledes gennem de grønne kiler til parken og den centrale sø. På vej mod søen renses vandet ved hjælp af både mekaniske og biologiske filtre i forsinkelsesbassiner.

Trafikken i parkområdet er indrettet til fodgængere og cyklister, og derudover håndterer en indre ringvej lokal trafik og en ydre ringvej håndterer tungere trafik. Området betjenes i forslaget også af byer og letbane. Boliger er koncentreret i de indre dele af området, mens erhverv og lejligheder deler pladsen i nogle af de tidligere byggerier, der hørte til lufthavnen.

Fornebu forventes at være helt færdigudviklet i 2030 og transportinfrastrukturen er færdig i 2014.

Mere her 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer