Bæredygtige Byer™

Tian Yi: Masterplan med optimal boligplacering

I et vådområde i udkanten a storbyen Wuxi i det østlige Kina ser bydelen Tian Yi dagens lys. Det tidligere industriområde skal integreres i Wuxis eksisterende bystruktur, og områdets natur skal føres tilbage til den oprindelige flora og fauna. Med vægt på bæredygtighed skal Tian Yi være en selvstændig og kompakt blandet bydel med boliger og erhverv, så beboerne kan få alle deres behov opfyldt lokalt. Området er en del af en større masterplan for et område på 2 kvadratkilometer.

Wuxi_SHL_AdamMoerk_top_0
Tian Yi. Foto af Adam Mørk copyright, venligst udlånt af SHL.

Tian Yi ligger i et lavtliggende vådområde omgivet af kanaler og vandløb. Masterplanen for den nye bydel er bygget op af tre landskabelige elementer. En ydre ring, der er vådområde med tæt vegetation, en indre grøn ring, der skal fungere som lege- og fritidsområde og et centrum med haver og grønne oaser. Bydelen skal rumme både boliger og erhverv, kontor, hoteller og butiksarealer. Der skal være offentlige funktioner som bibliotek, skoler, børnehaver, sundhedscenter og kommunale faciliteter til sport og fritid.

Alle offentlige institutioner er placeret i gåafstand til boligområdet i det inderste grønne område, hvilket giver beboerne mulighed for at bo og arbejde i samme lokalområde. Masterplanens nærhedsprincip skal resultere i en levende og harmonisk bydel og mindske behovet for privatbilisme og andre forurenende transportformer. Privatbiler bliver parkeret i parkeringskældre ved boligerne og kommer derfor slet ikke ind i byens centrum. Der bliver ikke mere end fem minutters gang fra alle boliger til indkøbsmuligheder og offentlig transport, som sørger for gode forbindelser til Wuxi. Dette vil gøre byens centrum mere fodgænger- og cyklistvenlig.

Boligernes plan er zigzagformet, så alle boliger er nord-syd-vendte. Alle opholdsrum er vendt mod syd, så man kan udnytte den passive varme fra solen mest muligt. Zigzagplaceringer og hældende tage giver desuden gode dagslysforhold, bedre luftcirkulation om sommeren og optimerer udsigten fra hver enkelt bolig. Bygningerne er placeret, så de har bagsiden til vinden om vinteren og er åben for brisen om sommeren. På bygningernes tage er der placeret både solvarmere til opvarmning af huse og vand og solceller til produktion af strøm.

Tian Yi. Foto af Adam Mørk copyright, venligst udlånt af SHL.

Der kommer vand til byen fra to omkringliggende floder. Vandet bliver ledt fra den ene flod til den anden og bliver på denne tur ført gennem et system af kanaler, siv og enge. Her bliver vandet renset naturligt, hvilket gør det brugbart til vanding af de omkringliggende landbrug. Desuden bliver vandet ført ind i et tæt netværk af kanaler og bassiner mellem husene, hvor vandspejlet giver ekstra lys i bygningerne og vandet hjælper med at køle mikroklimaet om sommeren. Endelig bidrager det rensede vand til et renere grundvand.

Tæt beplantning sikrer skygge mellem husene og beskytter mod vinden om vinteren. I bygningerne er der lavet vandbesparende tiltag ved for eksempel at bruge husholdningsspildevand i toiletterne samt regnvandsopsamling. Der vil være integreret affaldssortering i boligerne. Det sorterede affald bliver hentet og fragtet til en affaldscentral, hvor det så vidt muligt genanvendes.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer