Bæredygtige Byer™

Venlo: Verdens første cradle-to-cradle region.

Venlo regionen, som ligger i det sydøstlige Holland ved grænsen til Tyskland, er ved at udvikle initiativer som kan teste vugge-til-vugge principperne på regionalt plan. Målet er at øge den sociale, økonomiske og miljømæssige velfærd internt i regionen og på samme tid at skabe en videnbase, der kan eksporteres over hele Europa og internationalt. Initiativer som Firkløver-projektet og Floriade-udstillingen til Expo 2012 gør regionen, med byen Venlo i front, til verdens første cradle-to-cradle region.

SMV_clover4_top
Venlo Greenport. Visualisering af: Urban Affairs, De Urbanisten, VHP og A2studio 2009. Venligst udlånt af Studio Marco Vermeulen.

Venlo regionen, som ligger i det sydøstlige Holland ved grænsen til Tyskland, er ved at udvikle initiativer som kan teste vugge-til-vugge principperne på regionalt plan. Målet er at øge den sociale, økonomiske og miljømæssige velfærd internt i regionen og på samme tid at skabe en videnbase, der kan eksporteres over hele Europa og internationalt.

Begejstringen for cradle-to-cradle (C2C) startede, da en dokumentarfilm blev sendt på hollandsk TV i 2006. herefter bredte interesse sig for cradle-to-cradle, ikke kun blandt designere, developere og politikere, men over hele regionen. Ikke mindst i byen Venlo, hvor folk begyndte at iværksætte egne initiativer lige fra erhvervsfolk til de lokale bar-ansatte. Siden har hele Venlo-regionen vedtaget cradle-to-cradle som deres vision for den regionale vækst og motor for innovation.

"Cradle-to-cradle rammerne betyder, at vi hører naturligt hjemme her hvor vi er, vores affald er vores mad, solen vores indkomst, vores luft, jord og vand er sundt, og vi vil skabe livskvalitet for alle generationer. Vi leverer god mobilitet for alle." Environment and Sustainable Development Department, www.limburg.nl

De centrale cradle-to-cradle initiativer er i fuld gang. Det gælder blandt andet udviklingen af Greenport Venlo og Firkløver-projektet. Greenport Venlo er et projekt, der integrerer landbrug, industri, transport og logistik. Disse industrier har allerede en omsætning på 1 mia. Euro, og med Greenport-projektet forventes omsætningen at stige yderligere. Venlo-regionens beliggenhed tæt på Tyskland, giver gode muligheder for at øge handel og udveksling af fødevarer, energi og andre produkter.

Integration af industri og rekreativt landskab. Venligst udlånt af Studio Marco Vermeulen.

Firkløver-projektet (Klavertje 4) omfatter Fresh-Park Venlo og den internationale gartneri udstilling Floriade 2012 i forbindelse med World Horticultural Expo. Området til Floriade 2012 bliver ikke blot skabt til Expo, men som et stort varieret landskab, der kan rumme forskellige bæredygtige miljøer. Området vil indeholde bygninger og åbne rum, der selv vil fungere som øko-systemer, med solenergi, rensning og recirkulering af vand.

Til Expo 2012 har Floriade fem forskelligt temazoner: Rekreativt område, Grøn energi, Uddannelse og innovation, Miljø og Verdensscenen. Tanken er, at besøgende skal kunne opleve mange forskellige perspektiver på bæredygtighed. Området skal give indsigt i menneskets mulighed for positivt samspil med og udnyttelse af naturen i form af teknologi, biovidenskab, fødevarer, sundhed, sport, rejser, shopping og beboelse.

Generelle mål for Firkløver-planen

Greenport Venlo er et netværk af virksomheder, organisationer og institutioner med tilknytning til gartnerierhvervet. Den fysiske Greenport Venlo udvikling vil finde sted i et område nær firkløver-området i Venlo. Udfordringen fra starten har været, at skabe et stort landbrugsområde med plads til dynamisk logistik og aktivitet uden at forårsage uoprettelige skader på det naturlige miljø. Dermed ikke sagt, at den nuværende strategi er baseret på at reducere negative miljøpåvirkninger, men snarere vil have en stigende positiv virkning; økologisk og økonomisk. Målet er at forbedre kvaliteten og graden af integration mellem, landskab, natur, energi, vand og infrastruktur.

Særlige integrerede løsninger i Firkløver-planen

Firkløvermodellen gør det muligt at optimere trafikstrømmen ved hjælp af et ensrettet vejsystem. "Kløver bladene" rummer 70 procent jord til industriel aktivitet og 30 procent kollektivt grønne områder, som strækker sig dybt ind i industriområdet. Disse fungerer både som rekreative områder for personale og samtidig bruges naturen til at understøtte et lukket kredsløb af vandforbrug og levering, opsamling af regnvand fra staldtaget og videreledning til drivhusene.

Affald fra drivhusene, industribygningerne og nærliggende landsbyer, samt gødning fra markerne og grønt affald bruges til at generere biogas, som anvendes i kraft- og varmeværker, der leverer el og varme via et varmtvandssystem.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer