Bæredygtige Byer™

Ringkøbing-Skjern: Grønt vækstlaboratorium i Vestjylland

Ringkøbing Skjern Kommune vil i samarbejde med lokale erhvervsdrivende og større virksomheder samt borgere og ildsjæle i lokalsamfundet dele erfaringer og sammen udarbejde initiativer, som skal understøtte kommunens vision Energi2020 om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi inden 2020.

solvarmeanlaeg
Verdens næststørste solvarmeanlæg, Ringkøbing-Skjern. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Det er ingen hemmelighed at 'udkantsdanmark' står over for store økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Men de danske udkantsområder og kystbyer har også en lang forhistorie med lokal produktion og vækst på baggrund af områdets naturgivne ressourcer og ikke mindst stærke samarbejdsvilje.

Den jyske vestkyst med dets flade åbne landskab og lange vindblæste kyststrækning er uden tvivl et af Danmarks mest ressourcerige områder. Så, når det kommer til bæredygtig udvikling, grøn vækst og produktion af vedvarende energi ud fra de lokale ressourcer, er der flere muligheder, end man umiddelbart skulle tro.

Ringkøbing-Skjern vil være et 'grønt vækstlaboratorium' og kommunen arbejder i øjeblikket målrettet på at sikre bæredygtig udvikling og grøn vækst. Det skal ske igennem bedre udnyttelse af lokalområdets ressourcer, først og fremmest naturen, men også ved at mobilisere befolkningen og de lokale erhverv. Med kommunens energiplan Energi2020 sætter Ringkøbing-Skjern en ny dagsorden i deres arbejde med bæredygtig udvikling og grøn vækst for miljøet, økonomien og indbyggerne på Danmarks vestkyst.

Energi2020 handler om at gøre kommunen 100 % selvforsynende med vedvarende energi inden 2020 og om at dele viden og sikre erhvervsudvikling i området. Kommunen har nedsat et energisekretariat og et energiråd bestående af erhvervs- og organisationsfolk samt politikere og embedsmænd fra kommunen. Deres opgave består både i at rådgive byrådet på miljø- og erhvervsområdet og i at mobilisere nye forbindelser mellem regionens større virksomheder, lokale branchefolk og borgerne i Ringkøbing-Skjern.

"Samlet skal alle producere lige så meget energi som de bruger, om end det er i boligen, på arbejdspladsen eller ved transport."

Projekt- og sekretariatsleder i Energisekretariat Henning Donslund kalder Energi2020 "et kludetæppe af løsninger". Ifølge Henning Donslund kan målsætningen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020 kun realiseres i et nært samarbejde mellem borgerne og virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune. "Alle skal producere lige så meget energi som de bruger, hvad enten det er i boligen, på arbejdspladsen eller ved transport" siger han.

"Det vigtigste er, at den enkelte får ejerskab. Alle skal inddrages i visionen og føle, at de har et medansvar for deres eget, byens og kommunens energiforbrug og produktion af ny energi."

Iværksættelsen af Energi2020 betyder blandt andet, at en del af Ringkøbings energibehov skal dækkes af solenergi. En stor del af forsyningen skal komme fra det netop indviede solvarmeanlæg beliggende i udkanten af Ringkøbing. Med 15.000 m2 solfangere er anlægget verdens næststørste af slagsen, som forventes at kunne levere 7-8 % af byens årlige varmeforbrug.

Derudover har kommunen planer om at anlægge mellem 40 og 90 decentrale biogasanlæg og 1-2 centrale biogasanlæg. Gassen fra de decentrale anlæg skal transporteres gennem lange ledninger og derfra ledes videre til kraftvarmeværkerne. Foruden solvarme og biogas satser kommunen på vindkraft. Ved at opføre større og mere effektive vindmøller i flere anlagte vindmølleparker på allerede udpegede lokaliteter uden for byen vil disse inden for få år kunne dække 25-30 % procent af Ringkøbing-Skjerns samlede energibehov.

                                                        Bioenergi skal dække 15-25 % af det samlede energibehov inden 2020.

"Kurven skal knækkes", som Henning Donslund siger. I Ringkøbing-Skjern skal områdets vækst generes via tre indsatsområder:

  • Selvforsyning med vedvarende energi.
  • Deling og udvikling af viden.
  • Erhvervsudvikling og mobilisering af branchesamarbejder.

Kun tiden vil vise om Ringkøbing-Skjerns ambitiøse energiplan Energi2020 er realiserbar. Men gennem aktiv deltagelse fra alle parter og bedre udnyttelse af områdets lokale ressourcer er Ringkøbing-Skjern Kommune et stort skridt nærmere deres mål. Netop dét er et af de vigtigste læringspunkter fra Ringkøbing-Skjern indtil videre.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer